Cleachdaiche:Kibi78704/earr-ràdhan/Faclairean Nàdair

O Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Faclairean Nàdair - Dictionary of Gaelic Nature Words[deasaich]

Dualchas nàdair na h-Alba[deasaich]

Dictionary of Gaelic Nature Words

Dualchas nàdair na h-Alba - Dictionary of Gaelic Nature Words Scottish Natural Heritage (SNH). 2019.


Gàidhlig Iolra Seòrsa Beurla Ceann-là
Achd Fiadh-bheatha agus Dùthcha Achd Wildlife and Countryside Act 7mh Am Faoilleach 2020
Achd Fiadh-bheatha 's Dùthcha na Rìoghachd Aonaichte Achd UK Wildlife and Countryside Act 7mh Am Faoilleach 2020
Achd Glèidhteachais Nàdair Achd Nature Conservation Act 7mh Am Faoilleach 2020
Achd Glèidhteachais Achd Conservation Act 7mh Am Faoilleach 2020
Còd Faire Fiadh-bheatha Mara na h-Alba Achd Scottish Marine Wildlife Watching Code 7mh Am Faoilleach 2020
Còd Slighean Dùthchail na h-Alba Achd Scottish Outdoor Access Code 7mh Am Faoilleach 2020
ainmhidh ainmhidhean
beathaichean
Ainmhidh: Ainm animal 7mh Am Faoilleach 2020
Alba Àite Scotland 7mh Am Faoilleach 2020
beinn beanntan Àite mountain 7mh Am Faoilleach 2020
bogha boghachan Àite reef
submerged rock
7mh Am Faoilleach 2020
broc-lann broc-lainn Àite badger's sett 7mh Am Faoilleach 2020
bruach Àite river bank 7mh Am Faoilleach 2020
callaid callaidean Àite hedgerow 7mh Am Faoilleach 2020
cladach cladaichean Àite shore
stony beach
7mh Am Faoilleach 2020
coille beith dhubhach coilltean beith dhubhach Àite silver birch wood 7mh Am Faoilleach 2020
coille coilltean Àite forest 7mh Am Faoilleach 2020
costa costachan
oirthirean
cladaichean
Àite coast 7mh Am Faoilleach 2020
crios na Cruinne criosan na Cruinne
criosan a' mheadhain
criosan-meadhain
Àite equator 7mh Am Faoilleach 2020
cruth-tìre cruthan-tìre
dealbhan-tìre
seallaidhean-tìre
Àite landscape 7mh Am Faoilleach 2020
daingneach Àite stronghold 7mh Am Faoilleach 2020
dùn-gainmhich dùin-ghainmhich Àite sand dune 7mh Am Faoilleach 2020
dùthchail Àite rural 7mh Am Faoilleach 2020
fearann fearainn
talamhan
Àite land 7mh Am Faoilleach 2020
fearann-mònach fearainn-mhònach Àite blanket bog 7mh Am Faoilleach 2020
giùthsach duthchasach Albannach giùthsachan duthchasach Albannach Àite native Scots pinewood 7mh Am Faoilleach 2020
Ionad de Shuim Shònraichte Shaidheansail (ISSS) Àite Site of Special Scientific Interest (SSSI) 7mh Am Faoilleach 2020
mòinteach mòintichean Àite moor
heath
7mh Am Faoilleach 2020
moirèan moirèanan Àite moraine 7mh Am Faoilleach 2020
monadh monaidhean Àite mountain
range
high lying moorland
7mh Am Faoilleach 2020
morghan Àite shingle 7mh Am Faoilleach 2020
mòr-ghil mòr-ghilean Àite gorge
ravine
7mh Am Faoilleach 2020
mòr-roinn mòr-roinnean
mòr-thìrean
Àite continent 7mh Am Faoilleach 2020
oighreachd oighreachdan Àite estate 7mh Am Faoilleach 2020
oirthir-ghaineimh oirthirean-gaineimh Àite sand-bank 7mh Am Faoilleach 2020
Pàirc Nàiseanta Pàircean Nàiseanta Àite National Park 7mh Am Faoilleach 2020
poll-mònach puill-mhònach Àite peat bog 7mh Am Faoilleach 2020
Roinn Dìon Mara Roinnean Dìon Mara Àite Marine Protected Area (MPA) 7mh Am Faoilleach 2020
Roinn Dìon Shònraichte Roinnean Dìon Sònraichte Àite Special Protection Area 7mh Am Faoilleach 2020
Roinn Seallaidheach Nàiseanta Roinnean Seallaidheach Nàiseanta Àite National Scenic Area 7mh Am Faoilleach 2020
Roinn Sònraichte Ghlèidhteachais Roinnean Sònraichte Glèidhteachais Àite Special Area of Conservation 7mh Am Faoilleach 2020
talamh fliuch talamhan fliucha
slèibhtean
Àite wetland 7mh Am Faoilleach 2020
talamh fluich ìosal Àite lowland wetland 7mh Am Faoilleach 2020
talamh-àitich Àite arable land cultivated land 7mh Am Faoilleach 2020
talamh-feòir Àite grassland 7mh Am Faoilleach 2020
tèarmann bith-chruinne Àite biosphere reserve 7mh Am Faoilleach 2020
tèarmann eòin Àite bird reserve 7mh Am Faoilleach 2020
tràigh tràighean Àite sandy beach 7mh Am Faoilleach 2020
uamh uamhan Àite cave 7mh Am Faoilleach 2020
cairgean Tàchair carrageen (Irish moss) 7mh Am Faoilleach 2020
ceilp ceilpean Tàchair kelp 7mh Am Faoilleach 2020
feamainn Tàchair seaweed 7mh Am Faoilleach 2020
stamh staimh Tàchair tangle (oarweed) (seaweed) 7mh Am Faoilleach 2020
corail corailean
gròman
Ainmhidh: Cnidaria: Anthozoa coral 7mh Am Faoilleach 2020
crosgag crosgagan Ainmhidh: Echinodermata: Asterozoa: Asteroidea starfish 7mh Am Faoilleach 2020
boiteag cnuimhean
durragan
Ainmhidh: Ainm worm 7mh Am Faoilleach 2020
còinneach boglaich còinnich bhoglaich Lus: Bryophyta bog moss 7mh Am Faoilleach 2020
còinneach gruaig chlòimhe còinnich gruaig chlòimhe Lus: Bryophyta woolly hair moss 7mh Am Faoilleach 2020
còinneach còinnich Lus: Bryophyta moss 7mh Am Faoilleach 2020
ath-nuadhachail Buadhair renewable 7mh Am Faoilleach 2020
tearc Buadhair rare 7mh Am Faoilleach 2020
Albannach Buadhair Scottish 7mh Am Faoilleach 2020
ceud-chasach ceud-chasaich
fiolanan-fada
Ainmhidh: Arthropoda: Chilopoda centipede 7mh Am Faoilleach 2020
clach-aoil Clach limestone 7mh Am Faoilleach 2020
creag creagan Clach rock 7mh Am Faoilleach 2020
mèinnear mèinnirean Clach mineral 7mh Am Faoilleach 2020
crosgag iteach crosgagan iteach Ainmhidh: Echinodermata: Crinozoa: Crinoidea northern feather star 7mh Am Faoilleach 2020
crìon-mhial crìon-mhialan
sglèatairean
Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea: Malacostraca: Isopoda: Oniscidea slater 7mh Am Faoilleach 2020
breabadair breabadairean
fidhlearan nan casan fada
Ainmhidh: Arthropoda: Arachnida: Araneae daddy-long-legs
cranefly
7mh Am Faoilleach 2020
damhan-allaidh damhain-allaidh
pocannan-salainn
Ainmhidh: Arthropoda: Arachnida: Araneae spider 7mh Am Faoilleach 2020
buidhe Dath yellow (colour) 7mh Am Faoilleach 2020
dearg Dath red (colour) 7mh Am Faoilleach 2020
donn Dath brown (colour) 7mh Am Faoilleach 2020
dubh Dath black (colour) 7mh Am Faoilleach 2020
geal Dath white (colour) 7mh Am Faoilleach 2020
gorm Dath blue (colour) 7mh Am Faoilleach 2020
liath Dath light blue
light grey (colour)
7mh Am Faoilleach 2020
purpaidh Dath purple (colour) 7mh Am Faoilleach 2020
ruadh Dath red-brown 7mh Am Faoilleach 2020
uaine Dath green (colour) 7mh Am Faoilleach 2020
adharc-bhrèin chumanta adharcan-brèin cumanta Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) common stinkhorn 7mh Am Faoilleach 2020
ailean donn aileanan donna Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) meadow brown butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
an t-umhach beag umhachan beaga Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) small copper butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
argas Albannach argasan Albannach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) Scotch Argus butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
argas donn tuathach argasan donna Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) Northern Brown Argus butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé beag geal dealanan-dè bheaga gheala Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) small white butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé buidhe na seamraig dealanan-dè buidhe na seamraig Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) clouded yellow butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé dorch-uaine dealanan-dè dhorch-uaine Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) dark green fritillary butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé flùr na cuthaige dealanan-dè flùr na cuthaige Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) orange tip butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé mòr geal dealanan-dè mhòra gheala Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) large white butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na cluaran dealanan-dè na cluaran Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) painted lady butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na cromaig geal dealanan-dè na cromaig gheala Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) comma butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na cuilinn dealanan-dè na cuilinn Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) holly blue butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na deanntaig beag dealanan-dè na deanntaig bheaga Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) small tortoiseshell butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na gairlich callaide dealanan-dè na gairlich callaide
dealain-dè nan ceusadairean
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) green-veined white butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé nam boglaichean dealanan-dè nam boglaichean Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) marsh fritillary butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé nan oirean neamhnaideach dealanan-dè nan oirean neamhnaideach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) pearl-bordered fritillary butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé nan oirean-neamhnaid beag dealanan-dè nan-oirean neamhnaid bheaga Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) small pearl-bordered fritillary butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé roinne stiallach corcarach dealanan-dè roinne stiallach corcarach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) purple hairstreak butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé roinne stiallach uaine dealanan-dè roinne stiallach uaine Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) green hairstreak butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé dealanan-dè
dealain-dè
dearbadain-dè
tarmachain-dè
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealbhan beag an fhraoich dealbhanan beaga an fhraoich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) small heath butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealbhan breac na coille dealbhanan breaca na coille Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) speckled wood butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealbhan mòr an fhraoich dealbhanan mòra an fhraoich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) large heath butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
donnag bhallach donnagan ballach
donnagan a' bhalla
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) wall butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
fàinneag a' mhonaidh fàinneagan a' mhonaidh Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) mountain ringlet butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
fàinneag fàinneagan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) ringlet butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
gorman beag gormain bheaga Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) small blue butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
gorman gormain Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) common blue butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
magairlean beag nan dealan Lus lesser butterfly orchid 7mh Am Faoilleach 2020
sùrdagan breac sùrdagain breaca Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera (Dealan-dé) chequered skipper butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
corail cupanach corailean cupanach
gròman cupanach
Ainmhidh: Cnidaria: Anthozoa: Scleractinia: Dendrophylliidae cup coral 7mh Am Faoilleach 2020
iasgair-slaite iasgairean-slaite Duine angler 7mh Am Faoilleach 2020
gaoth gaothan Èadhar wind 7mh Am Faoilleach 2020
cnag-tràghad cnagan-tràghad
cònain mhara
Ainmhidh: Echinodermata: Echinozoa: Echinoidea urchin 7mh Am Faoilleach 2020
conan mara conain-mhara
cnaganan-traghad
cnaganan faoileig
Ainmhidh: Echinodermata: Echinozoa: Echinoidea sea urchin 7mh Am Faoilleach 2020
biorach bioraich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) dogfish 7mh Am Faoilleach 2020
bradan bradain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) Atlantic salmon 7mh Am Faoilleach 2020
breac bric Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) trout 7mh Am Faoilleach 2020
buidhleis buidhleisean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) goby 7mh Am Faoilleach 2020
cearban cearbain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) basking shark 7mh Am Faoilleach 2020
easgann Eòrpach easgannan Eòrpach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) European eel 7mh Am Faoilleach 2020
easgann easgannan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) eel 7mh Am Faoilleach 2020
easgann-bhreac na mara easgannan-breaca na mara
creathaill na mara
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) sea lamprey 7mh Am Faoilleach 2020
fleogan fleogain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) flatfish 7mh Am Faoilleach 2020
gabhar Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) shad 7mh Am Faoilleach 2020
gròmag gròmagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) blenny 7mh Am Faoilleach 2020
iasg èisg Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) fish 7mh Am Faoilleach 2020
liùgh liùghachan
fliùghaichean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) pollack (lythe) 7mh Am Faoilleach 2020
muc-creige mucan-creige Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) wrasse 7mh Am Faoilleach 2020
rionnach rionnaich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) mackerel 7mh Am Faoilleach 2020
saoidhean saoidheanan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) saithe 7mh Am Faoilleach 2020
sgadan sgadain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) herring 7mh Am Faoilleach 2020
sgait sgaitean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) skate 7mh Am Faoilleach 2020
sìolag sìolagan
sìol-gainmhich
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) sandeel 7mh Am Faoilleach 2020
spèirlinn Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) sparling 7mh Am Faoilleach 2020
stangar stangaran Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) stickleback 7mh Am Faoilleach 2020
trosg truisg
bodaich ruadha
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) cod 7mh Am Faoilleach 2020
cam glas cam glasan
gobharrtan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) redshank 7mh Am Faoilleach 2020
ceann dearg Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) redstart 7mh Am Faoilleach 2020
ceann-dubh cinn-dubha
ceann-dubhagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) blackcap 7mh Am Faoilleach 2020
cleit cleitean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) quill 7mh Am Faoilleach 2020
cloichearan cloichearain
clacharain
Fir na Fèill Padruig
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) stonechat 7mh Am Faoilleach 2020
deargan-seilich deargannan-seilich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) redpoll 7mh Am Faoilleach 2020
deoch-bhiugh deochan-biugh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) greenshank 7mh Am Faoilleach 2020
dreathan donn dreathain-donna
dreòlain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) wren 7mh Am Faoilleach 2020
druid druidean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) starling 7mh Am Faoilleach 2020
eala bhàn ealachan bàna Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) mute swan 7mh Am Faoilleach 2020
eala ealachan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) swan 7mh Am Faoilleach 2020
easag easagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) pheasant 7mh Am Faoilleach 2020
eun an t-sneachda eòin an t-sneachda
gealagan an t-sneachda
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) snow bunting 7mh Am Faoilleach 2020
eun cobhartaich eòin chobhartaich
eòin chreiche
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) bird of prey 7mh Am Faoilleach 2020
eun dubh an sgadain eòin dubha an sgadain
langaich
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) guillemot 7mh Am Faoilleach 2020
eun grunnachaidh eòin ghrunnachaidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) wader 7mh Am Faoilleach 2020
eun uisge eòin uisge Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) waterfowl 7mh Am Faoilleach 2020
eun-Bealltainn eòin-Bhealltainn
amadain-Bhealltainn
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) whimbrel 7mh Am Faoilleach 2020
faoileag an sgadain faoileagan an sgadain
glas-fhaoileagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) herring gull 7mh Am Faoilleach 2020
faoileag bheag faoileagan beaga Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) little gull 7mh Am Faoilleach 2020
faoileag dhubh-cheannach faoileagan dubh-cheannach
cinn-dubhan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) black-headed gull 7mh Am Faoilleach 2020
faoileag faoileagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) seagull 7mh Am Faoilleach 2020
faoileann faoileannan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) common gull 7mh Am Faoilleach 2020
farspag bheag farspagan beaga
farspaichean beaga
sgaireagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) lesser black-backed gull 7mh Am Faoilleach 2020
farspag farspagan
farspaichean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) great black-backed gull 7mh Am Faoilleach 2020
fasgadair mòr fasgadairean mòra
tuilleagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) great skua 7mh Am Faoilleach 2020
feadag bhuidhe feadagan buidhe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) golden plover 7mh Am Faoilleach 2020
feadag ghlas feadagan glasa Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) grey plover 7mh Am Faoilleach 2020
feannag ghlas feannagan glasa
starragan glasa
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) hooded crow 7mh Am Faoilleach 2020
feannag feannagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) carrion crow 7mh Am Faoilleach 2020
fitheach fithich
neabhain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) raven 7mh Am Faoilleach 2020
gabhagan gabhaganan
glas-eòin
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) rock pipit 7mh Am Faoilleach 2020
gairm gairmean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) call (as in birds call) 7mh Am Faoilleach 2020
gèadh dearg-chasach geòidh dhearga-chasach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) pink-footed goose 7mh Am Faoilleach 2020
gèadh glas geòidh ghlasa Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) greylag goose 7mh Am Faoilleach 2020
gèadh geòidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) goose 7mh Am Faoilleach 2020
gèadh-bhlàr geòidh-bhlàr Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) white-fronted goose 7mh Am Faoilleach 2020
gèadh-ghot geòidh-ghot
guirneanan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) brent goose 7mh Am Faoilleach 2020
gealag bhuidhe gealagan buidhe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) siskin 7mh Am Faoilleach 2020
gealag dhubh-cheannach gealagan dubh-cheannach
gealagan-lòin
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) reed bunting 7mh Am Faoilleach 2020
gealag-bhuachair gealagan-buachair Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) corn bunting 7mh Am Faoilleach 2020
gealan beinne gealain bheinne
riabhagan monaidh
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) twite 7mh Am Faoilleach 2020
gealan-coille gealanan-coille Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) whitethroat 7mh Am Faoilleach 2020
gealan-lìn gealanan-lìne Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) linnet 7mh Am Faoilleach 2020
gealbhonn gealbhonnan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) house sparrow 7mh Am Faoilleach 2020
gealbhonn-gàraidh gealbhonnan-gàraidh
gealbhonnan nam preas
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) dunnock (hedge sparrow) 7mh Am Faoilleach 2020
gealbh-roc gealbhanan-roc
gobhlanan-mara
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) leach's petrel 7mh Am Faoilleach 2020
gearra-bhall gearra-bhuill
colcairean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) great auk 7mh Am Faoilleach 2020
geòidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) geese 7mh Am Faoilleach 2020
gille-Brìghde gillean-Brìghde
trìlleachain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) oystercatcher 7mh Am Faoilleach 2020
gille-feadaig gillean-feadaig
pollarain
grailleagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) dunlin 7mh Am Faoilleach 2020
glaisean glaiseanan
ceileirichean-seisge
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) sedge warbler 7mh Am Faoilleach 2020
glaisean-daraich glaiseanan-daraich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) greenfinch 7mh Am Faoilleach 2020
glaisean-seilich glaiseanan-seilich
bric an t-sìl
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) pied wagtail 7mh Am Faoilleach 2020
glasan glasain
liathag allt
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) grey phalarope 7mh Am Faoilleach 2020
glas-lach glas-lachan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) wigeon 7mh Am Faoilleach 2020
glas-sheabhag glas-sheabhagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) goshawk 7mh Am Faoilleach 2020
gob guib
goban
smutan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) bill (bird beak) 7mh Am Faoilleach 2020
gobach gobachan
glaiseanan gobach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) hawfinch 7mh Am Faoilleach 2020
gob-ceàrr guib-cheàrr
ceàrra-ghuib
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) avocet 7mh Am Faoilleach 2020
gobha-uisge gobhan-uisge
loin-uisge
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) dipper 7mh Am Faoilleach 2020
gobhlachan gobhlachain
trìlleachain bheag
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) turnstone 7mh Am Faoilleach 2020
gòbhlan-dubh gòbhlain-dhubha
ainleagan dubha
gòbhlanan mòra
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) swift 7mh Am Faoilleach 2020
gobhlan-gainmhich gobhlain-ghainmhich
fallagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) sand martin 7mh Am Faoilleach 2020
gobhlan-gaoithe gobhlain-ghaoithe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) swallow 7mh Am Faoilleach 2020
gobhlan-taighe gobhlain-taighe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) house martin 7mh Am Faoilleach 2020
gobhlan-uisge gobhlanan-uisge
spàg ri tònan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) little grebe 7mh Am Faoilleach 2020
gob-leathann guib-leathann Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) shoveler 7mh Am Faoilleach 2020
gocan cìreanach gocannan cìreanach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) waxwing 7mh Am Faoilleach 2020
gocan gocain
gocain-chonaisg
ultagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) whinchat 7mh Am Faoilleach 2020
guilbneach guilbnich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) curlew 7mh Am Faoilleach 2020
iolair(e) bhuidhe]] iolairean buidhe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) golden eagle 7mh Am Faoilleach 2020
iolair(e)-mhara]] iolairean-mara
iolairean sùil na grèine
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) sea eagle
white-tailed eagle
7mh Am Faoilleach 2020
iolair(e)-uisge]] iolairean-uisge
iolairean-iasgaich
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) osprey 7mh Am Faoilleach 2020
iteach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) plumage 7mh Am Faoilleach 2020
lach a' bhlàir lachan a' bhlàir
gobhachan-uisge
dubh-eòin
dubh-lachain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) coot 7mh Am Faoilleach 2020
lach bhreac lachan breaca
tunnagan fiadhaich
lachan riabhach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) mallard 7mh Am Faoilleach 2020
lach ceann-molach lachan ceann-molach
lachan an sgùmain
lachan sgumanach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) tufted duck 7mh Am Faoilleach 2020
lach dhonn lachan donna
lachan ruadha
lachan Lochlannach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) eider (female) 7mh Am Faoilleach 2020
lach fhiacailleach lachan-fiacailleach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) goosander 7mh Am Faoilleach 2020
lach lachan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) duck (wild) 7mh Am Faoilleach 2020
lachair lachairean
lachadairean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) diver 7mh Am Faoilleach 2020
lach-mhara lachan-mara Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) scaup 7mh Am Faoilleach 2020
lach-mhàsach lachan-màsach
lachain dearg-cheannach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) pochard 7mh Am Faoilleach 2020
lach-stiùireach lachan-stiùireach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) pintail 7mh Am Faoilleach 2020
lasair-choille lasairean-choille
buidheagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) goldfinch 7mh Am Faoilleach 2020
learga chaol leargan caola
leargan ruadha
leargan mòra
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) red-throated diver 7mh Am Faoilleach 2020
learga dhubh leargan dubha
broilleach-bothain
leargan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) black-throated diver 7mh Am Faoilleach 2020
liath-truisg liath-truisgean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) fieldfare 7mh Am Faoilleach 2020
lon-dubh loin-dubha
druidean dubha
eòin dubha
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) blackbird 7mh Am Faoilleach 2020
lon-monaidh loin-mhonaidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) ring ouzel 7mh Am Faoilleach 2020
luachair coille luachairean coille Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) great woodrush 7mh Am Faoilleach 2020
luachair luachairean
cuilcean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) common rush 7mh Am Faoilleach 2020
luaireag luaireagan
amhlagan mara
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) storm petrel 7mh Am Faoilleach 2020
luatharan glas luatharanan-glasa Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) sanderling 7mh Am Faoilleach 2020
luatharan uaine luatharanan uaine Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) green sandpiper 7mh Am Faoilleach 2020
luatharan luatharanan
bodhagan
sgrailleagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) common sandpiper 7mh Am Faoilleach 2020
lus na feannaig lusan na feannaig Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) crowberry 7mh Am Faoilleach 2020
mèirneal mèirnealan
seabhagan-gòrma an fhraoich
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) merlin 7mh Am Faoilleach 2020
muc-creige cuthaige mucan-creige cuthaige Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) cuckoo wrasse 7mh Am Faoilleach 2020
muir-bhuachaille muir-bhuachaillean
eòin ghlas an sgadain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) great northern diver 7mh Am Faoilleach 2020
naosg naoisg
bocain-lòin
gabhair-adhair
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) snipe 7mh Am Faoilleach 2020
peann cleite Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) pen quill 7mh Am Faoilleach 2020
pioghaid pioghaidean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) magpie 7mh Am Faoilleach 2020
pùt pùtan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) moorhen chick 7mh Am Faoilleach 2020
ràc bàn a' chinn uaine ràcan bàna a' chinn uaine Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) eider (male) 7mh Am Faoilleach 2020
riabhag riabhagan
gealbhonnan-gàraidh
donnagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) hedge-sparrow 7mh Am Faoilleach 2020
riabhag-choille riabhagan-coille
snàthagan-craoibh
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) tree pipit 7mh Am Faoilleach 2020
ròcais ròcaisean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) rook 7mh Am Faoilleach 2020
sgarbh an sgùmain cailleachan dubha Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) shag 7mh Am Faoilleach 2020
sgiath Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) wing (of a bird or insect) 7mh Am Faoilleach 2020
sgrail sgrailean
fachaich bàn
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) manx shearwater 7mh Am Faoilleach 2020
sìolta bhreac sìoltaidhean breaca
sìoltain bhreaca
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) smew 7mh Am Faoilleach 2020
snàthag snàthagan
riabhagan-monaidh
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) meadow pipit 7mh Am Faoilleach 2020
spàrr Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) roost 7mh Am Faoilleach 2020
streupach streupaich
snàgairean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) treecreeper 7mh Am Faoilleach 2020
traon traoin
ràcain an arbhair
ràcain an t-sìl
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) corncrake 7mh Am Faoilleach 2020
amadan-mòintich amadain-mhòintich
gurraicich
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) dotterel 7mh Am Faoilleach 2020
biorra-crùidein biorra-crùidein
iasgairean an rìgh
murlaichean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) kingfisher 7mh Am Faoilleach 2020
bodach oidhche bodaich oidhche Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) tawny owl (male) 7mh Am Faoilleach 2020
bothag bothagan
trìlleachan-traghad
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) ringed plover 7mh Am Faoilleach 2020
breacan baintighearna breacain bhaintighearna
breacain an uillt
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) grey wagtail 7mh Am Faoilleach 2020
breacan buidhe breacain bhuidhe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) yellow wagtail 7mh Am Faoilleach 2020
breacan glas breacain ghlais Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) pied flycatcher 7mh Am Faoilleach 2020
breacan sgiobalt breacain sgiobalta
glacan nan cuileag
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) spotted flycatcher 7mh Am Faoilleach 2020
breacan-beithe breacain-bheithe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) chaffinch 7mh Am Faoilleach 2020
brù-dhearg brùthan-dearga Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) robin 7mh Am Faoilleach 2020
brù-gheal brùthan-geala Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) wheatear 7mh Am Faoilleach 2020
buidheag-bhealaidh buidheagan-bealaidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) yellowhammer 7mh Am Faoilleach 2020
buthaid buthaidean
fachaich
buthaigrean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) puffin 7mh Am Faoilleach 2020
caclach caclaich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) arctic skua 7mh Am Faoilleach 2020
cailleach bheag an earbaill cailleachan beaga an earbaill Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) long tailed tit 7mh Am Faoilleach 2020
cailleach oidhche cailleachan oidhche Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) tawny owl (female) 7mh Am Faoilleach 2020
cailleachag cheann-gorm cailleachagan ceann-gorma
cailleachan gorma
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) blue tit 7mh Am Faoilleach 2020
cailleachag-chìreach cailleachagan-cìreach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) crested tit 7mh Am Faoilleach 2020
calltag calltagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) black guillemot 7mh Am Faoilleach 2020
calman calmain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) dove 7mh Am Faoilleach 2020
calman-coille calmain-choille Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) wood pigeon 7mh Am Faoilleach 2020
cam-ghob cam-ghoban Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) crossbill 7mh Am Faoilleach 2020
caorag lèana caoragan lèana
curraicean-cuthaige
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) ragged robin 7mh Am Faoilleach 2020
capall-coille capaill-choille Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) capercaillie 7mh Am Faoilleach 2020
cathag dhearg-chasach cathagan dearg-chasach
cathagan nan casan dearga
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) chough 7mh Am Faoilleach 2020
cathag cathagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) jackdaw 7mh Am Faoilleach 2020
cathan cathain
leadain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) barnacle goose 7mh Am Faoilleach 2020
cearc Fhrangach cearcan Frangach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) turkey 7mh Am Faoilleach 2020
cearc-coille cearcan-coille Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) woodcock (female) 7mh Am Faoilleach 2020
cearc-fhraoich cearcan-fraoich
eòin-ruadh
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) red grouse (female) 7mh Am Faoilleach 2020
cearc-thomain cearcan-tomain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) grey partridge 7mh Am Faoilleach 2020
cearc-uisge cearcan-uisge Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) moorhen 7mh Am Faoilleach 2020
cearra-ghob cearra-ghoban Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) black-tailed godwit 7mh Am Faoilleach 2020
ceileiriche ceileirichean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) grasshopper warbler 7mh Am Faoilleach 2020
ceileiriche-coille ceileirichean-coille Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) wood warbler 7mh Am Faoilleach 2020
ceileiriche-gàraidh ceileirichean-gàraidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) garden warbler 7mh Am Faoilleach 2020
ceòlan-cuilc ceòlain-chuilc
cuilceagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) reed warbler 7mh Am Faoilleach 2020
clamhan gobhlach clamhain ghobhlach
preachain nan cearc
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) red kite 7mh Am Faoilleach 2020
clamhan nan cearc clamhain nan cearc
brèidean air tòin
clamhain nan luch
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) hen harrier 7mh Am Faoilleach 2020
clamhan riabhach clamhain riabhach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) honey buzzard 7mh Am Faoilleach 2020
clamhan ruadh clamhain ruadh
speireagan ruadh
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) kestrel 7mh Am Faoilleach 2020
clamhan clamhanan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) buzzard 7mh Am Faoilleach 2020
clamhan-lòin clamhain-lòin Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) marsh harrier 7mh Am Faoilleach 2020
coileach dubh coilch dhubh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) black grouse 7mh Am Faoilleach 2020
coileach-coille coilich-choille
cormain-choillteach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) woodcock (male) 7mh Am Faoilleach 2020
coileach-fraoich coilich-fhraoich
eòin-ruadh
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) red grouse (male) 7mh Am Faoilleach 2020
coileach-peucaig (fir) coilich-pheucaig
peucagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) peacock 7mh Am Faoilleach 2020
colcach bheag colcaichean beaga Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) little auk 7mh Am Faoilleach 2020
coltraiche coltraichean
làmhaidhean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) razorbill 7mh Am Faoilleach 2020
comhachag adharcach comhachagan adharcach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) long-eared owl 7mh Am Faoilleach 2020
comhachag bhàn comhachagan bàna Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) snowy owl 7mh Am Faoilleach 2020
comhachag bheag comhachagan beaga Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) little owl 7mh Am Faoilleach 2020
comhachag chluasach comhachagan cluasach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) short-eared owl 7mh Am Faoilleach 2020
comhachag mhòr comhachagan mòra
cailleachan-oidhche mhòra
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) eagle owl 7mh Am Faoilleach 2020
comhachag comhachagan
sgreuchagan-oidhche
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) barn owl 7mh Am Faoilleach 2020
corcan-coille corcain-choille
dearganan-coille
buidhnein-choille
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) bullfinch 7mh Am Faoilleach 2020
corra-ghrian corrachan-grian
buathain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) bittern 7mh Am Faoilleach 2020
corra-ghritheach corrachan-gritheach
corrachan-glasa
corrachan-gritheach glasa
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) grey heron 7mh Am Faoilleach 2020
corra-mhonaidh corrachan-monaidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) crane 7mh Am Faoilleach 2020
cràdh-ghèadh cràdh-gheòidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) shelduck 7mh Am Faoilleach 2020
crìonag bhuidhe crìonagan buidhe
dreathain a' chinn bhuidhe
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) goldcrest 7mh Am Faoilleach 2020
crìonag-ghiuthais crìonagan-giuthais Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) willow warbler 7mh Am Faoilleach 2020
cuidhteag cuidhteagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) whiting 7mh Am Faoilleach 2020
curracag curracagan
adharcain-luachrach
doireagain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) lapwing 7mh Am Faoilleach 2020
currac-baintighearna curraicean-baintighearna Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) great tit 7mh Am Faoilleach 2020
cuthag cuthagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) cuckoo 7mh Am Faoilleach 2020
seabhag ghorm seabhagan gorma
seabhagan-sealgair
danaran
lannairean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) peregrine falcon 7mh Am Faoilleach 2020
seabhag mhòr seabhagan mòra
seabhagan geàrra
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) gyrfalcon 7mh Am Faoilleach 2020
seabhag seabhagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) hawk 7mh Am Faoilleach 2020
seabhag-oidhche seabhagan-oidhche
seabhagan-feasgair
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) hawk owl 7mh Am Faoilleach 2020
seagair seagairean
faireagan
ciodabhaigean
ruideagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) kittiwake 7mh Am Faoilleach 2020
sgarbh sgairbh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) cormorant 7mh Am Faoilleach 2020
sgreuchag-choille sgreuchagan-coille
sgreuchanan-coille
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) jay 7mh Am Faoilleach 2020
sìolta dhearg sìoltaidhean dearga Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) red-breasted merganser 7mh Am Faoilleach 2020
smeòrach an t-sneachda smeòraichean an t-sneachda
dearaganan-sneachda
sgiath dhearganan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) redwing 7mh Am Faoilleach 2020
smeòrach ghlas smeòraichean glasa
smeòraichean mòra
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) mistle thrush 7mh Am Faoilleach 2020
smeòrach smeòraichean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) song thrush 7mh Am Faoilleach 2020
smutag smutagan
cailleachagan ceann dubh
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) coal tit 7mh Am Faoilleach 2020
snagan-allt snaganan allt
gearraidhean dubha nan allt
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) water rail 7mh Am Faoilleach 2020
snagan-daraich beag Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) lesser spotted woodpecker 7mh Am Faoilleach 2020
snagan-daraich snaganan-daraich
snagairean-daraich
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) greater spotted woodpecker 7mh Am Faoilleach 2020
speireag speireagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) sparrowhawk 7mh Am Faoilleach 2020
spideag spideagan
beòil-bhinn
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) nightingale 7mh Am Faoilleach 2020
steàrnag chumanta steàrnagan cumanta Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) common tern 7mh Am Faoilleach 2020
steàrnan beag steàrnanan beaga Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) little tern 7mh Am Faoilleach 2020
steàrnan mòr steàrnanan mòra
steàrnagan mòra
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) sandwich tern 7mh Am Faoilleach 2020
steàrnan steàrnanan
steàrnalan mòra
steàrnagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) arctic tern 7mh Am Faoilleach 2020
sùlaire sùlairean
eòin bhàn an sgadain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) gannet 7mh Am Faoilleach 2020
tàrmachan tàrmachanan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) ptarmigan 7mh Am Faoilleach 2020
tàrr Artaigeach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) Arctic charr 7mh Am Faoilleach 2020
trìlleachan glas trìlleachain ghlasa Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) sandpiper 7mh Am Faoilleach 2020
tunnag tunnagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) duck (domestic) 7mh Am Faoilleach 2020
uiseag uiseagan
reubhagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Aves (Eòin) skylark 7mh Am Faoilleach 2020
àrainn àrainnean Èolas habitat 7mh Am Faoilleach 2020
àrainneachd àrainneachdan Èolas environment 7mh Am Faoilleach 2020
atharrachadh gnàth-shìde Èolas climate change 7mh Am Faoilleach 2020
bith-chonnadh bith-chonnaidhean Èolas biofuel 7mh Am Faoilleach 2020
bith-eòlas Èolas biology 7mh Am Faoilleach 2020
bith-iomadachd Èolas biodiversity 7mh Am Faoilleach 2020
bleitheadh Èolas erosion 7mh Am Faoilleach 2020
cadal a' gheamhraidh Èolas hibernation 7mh Am Faoilleach 2020
carbon carbonan Èolas carbon 7mh Am Faoilleach 2020
cleachdadh seasmhach cleachdaidhean seasmhach Èolas sustainable use 7mh Am Faoilleach 2020
dùthchasach Èolas native 7mh Am Faoilleach 2020
eag-siostam eag-siostaman
eaco-siostaman
Èolas ecosystem 7mh Am Faoilleach 2020
geo-iomadachd Èolas geodiversity 7mh Am Faoilleach 2020
geòlas Èolas geology 7mh Am Faoilleach 2020
gnè neo-dhùthchasach ionnsaigheach gnèithean neo-dhùthchasach ionnsaigheach Èolas invasive non-native species 7mh Am Faoilleach 2020
gnè gnèithean Èolas species 7mh Am Faoilleach 2020
ionaltradh anmoch Èolas late grazing 7mh Am Faoilleach 2020
Linn na Deighe Èolas Ice Age 7mh Am Faoilleach 2020
luibheach Èolas: Luibh-eòlas botanical 7mh Am Faoilleach 2020
luibheanach Èolas: Luibh-eòlas botanic 7mh Am Faoilleach 2020
luibh-eòlaiche luibh-eòlaichean
lus-eòlaichean
luibheadairean
Èolas: Luibh-eòlas; duinne botanist 7mh Am Faoilleach 2020
luibh-eòlas Èolas: Luibh-eòlas botany 7mh Am Faoilleach 2020
searbhachadh a' chuain Èolas ocean acidification 7mh Am Faoilleach 2020
seasmhach Èolas sustainable 7mh Am Faoilleach 2020
sgeama àiteachais-àrainneachd sgeamaichean àiteachais-àrainneachd Èolas agri-environment scheme 7mh Am Faoilleach 2020
Stiùireadh Riaghladh Àrainn an Traoin Èolas Guide to Habitat Management for Corncrakes 7mh Am Faoilleach 2020
truailleadh Èolas pollution 7mh Am Faoilleach 2020
agaraig cuileig agaraigean cuileig Fungas fly agaric 7mh Am Faoilleach 2020
algach Fungas algal 7mh Am Faoilleach 2020
amanita sneachda amanitannan sneachda Fungas snowbed amanita 7mh Am Faoilleach 2020
balgan-buachair cupa-cèireach balgan-buachair cupa-cèireach Fungas waxcap mushroom 7mh Am Faoilleach 2020
balgan-buachair balgain-bhuachair Fungas mushroom 7mh Am Faoilleach 2020
balg-losgainn Hart balgan-losgainn Hart Fungas harts truffle 7mh Am Faoilleach 2020
balg-losgainn Sealain Nuadh balgan-losgainn Sealain Nuadh Fungas New Zealand truffle 7mh Am Faoilleach 2020
ball-osaig cas-gheal buill-osaig chas-gheal Fungas white stalk puffball 7mh Am Faoilleach 2020
ceapan-cèire ceapanan-cèire Fungas waxcap 7mh Am Faoilleach 2020
clitocybe sgàineach clitocybean sgàineach Fungas cracking clitocybe 7mh Am Faoilleach 2020
corail bàn-dhearg corailean bàn-dhearg Fungas violaceous fairy club 7mh Am Faoilleach 2020
cupa bàis cupannan bàis Fungas the death cap 7mh Am Faoilleach 2020
cupa dearg a' mhàileachain cupannan dearg a' mhàileachain Fungas scarlet elf cup 7mh Am Faoilleach 2020
cupa-cèireach dearg cupannan-cèireach dearg Fungas crimson wax cap 7mh Am Faoilleach 2020
fiacail lannach fiaclan lannach Fungas scaly tooth 7mh Am Faoilleach 2020
fungas crochte fungasan crochte Fungas bracket fungus 7mh Am Faoilleach 2020
fungas mealach fungasan mealach Fungas honey fungus 7mh Am Faoilleach 2020
fungas fungasan Fungas fungus 7mh Am Faoilleach 2020
leptonia purpaidh leptonia purpaidh Fungas dark purple leptonia 7mh Am Faoilleach 2020
miotagan calltainn Fungas hazel gloves 7mh Am Faoilleach 2020
rionnag na talmhainn rionnagan na talmhainn Fungas collared earthstar 7mh Am Faoilleach 2020
balgan ceann-phinc balgain cheann-phinc Fungas? Porpolomopsis calyptriformis? pink ballerina or pink meadow-cap 7mh Am Faoilleach 2020
a' bagairt Gnìomhair threatening 7mh Am Faoilleach 2020
a' briodadh Gnìomhair mating
breeding
7mh Am Faoilleach 2020
a' dol à bith Gnìomhair facing extinction 7mh Am Faoilleach 2020
a' gintinn Gnìomhair breeding 7mh Am Faoilleach 2020
a' soirbheachadh Gnìomhair thriving 7mh Am Faoilleach 2020
a' tàladh Gnìomhair attracting 7mh Am Faoilleach 2020
deala dealachan
criodhairean
Ainmhidh: Lophotrochozoa: Annelida: Clitellata: Hirudinea leech 7mh Am Faoilleach 2020
adag adagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata (Éisg) haddock 7mh Am Faoilleach 2020
cù-fionna Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera (Leòmann) hawk-moth 7mh Am Faoilleach 2020
impire corcarach impirean corcarach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera (Leòmann) Emperor moth 7mh Am Faoilleach 2020
leòmann a' chàil leòmainn a' chàil Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera (Leòmann) large white moth 7mh Am Faoilleach 2020
leòmann donn leòmainn donn Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera (Leòmann) meadow brown moth 7mh Am Faoilleach 2020
leòmann leòmainn Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Lepidoptera (Leòmann) moth 7mh Am Faoilleach 2020
brù-bhreac Lochlannach brùthan-breac Lochlannach Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) Norwegian specklebelly 7mh Am Faoilleach 2020
corcar corcaran Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) cudbear lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal ceann-phrìne crotail cheann-phrìne Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) pinhead lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal còinnich crotail chòinnich Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) cup lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal corcra cupanach crotail chorcra chupanach Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) scarlet-cup lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal dubh crotail dhubh Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) dark crottle
heather-rags
7mh Am Faoilleach 2020
crotal geal crotail gheal Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) crabs eye lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal litreach crotail litreach Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) script lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal mall-fhàis crotail mhall-fhàis Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) slow-growing lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal oir-bhuidhe brù-bhreac crotail oir-bhuidhe brù-bhreac Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) golden-edged specklebelly 7mh Am Faoilleach 2020
crotal sgèithe mogalach crotail sgèithe mhogalach Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) netted shield lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal socaid crotail socaid Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) socket lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal stuic crotail stuic Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) stump lichen 7mh Am Faoilleach 2020
crotal crotail Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) lichen 7mh Am Faoilleach 2020
feusag nan creag feusagan nan creag Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) sea ivory Ramalina siliquosa 7mh Am Faoilleach 2020
lus-ghionaich lusan-gionaich Fungas: Lichen (Pseudocyphellaria) dog lichen 7mh Am Faoilleach 2020
ailbean Lus eelgrass 7mh Am Faoilleach 2020
àirneag àirneagan
droighinn dubha
Lus sloe berry 7mh Am Faoilleach 2020
aiteann aitinn Lus juniper 7mh Am Faoilleach 2020
anamoin bàn badanach anamoinean bàna badanach Lus white cluster anemone 7mh Am Faoilleach 2020
anemone cladhaich anemonaidhean cladhaich Lus burrowing anemone 7mh Am Faoilleach 2020
anemone drìlseanach anemonaidhean drìlseanach
cìochan deàlrach na maighdinn-mhara
Lus fireworks anemone 7mh Am Faoilleach 2020
anemone tiùba anemonaidhean tiùba Lus tube anemone 7mh Am Faoilleach 2020
bàrr claigeannach bàrr claigeannaich Lus bellflower 7mh Am Faoilleach 2020
bealaidh Frangach bealaidhean Frangach
bealaidhean Sasannach
Lus laburnum 7mh Am Faoilleach 2020
bealaidh bealaidhean Lus broom 7mh Am Faoilleach 2020
beàrnan-Brìde beàrnain-Brìde Lus dandelion 7mh Am Faoilleach 2020
beith Lus birch 7mh Am Faoilleach 2020
bile-bhuidhe Lus corn marigold 7mh Am Faoilleach 2020
blàth an t-seilich blàthan an t-seilich
cluigeanan-seilich
Lus willow catkins 7mh Am Faoilleach 2020
bliochan Albannach bliochan Albannach
lusan a' chrodain
Lus Scottish asphodel 7mh Am Faoilleach 2020
bliochan bliochan Lus asphodel 7mh Am Faoilleach 2020
bodach nan claigeann Lus yellow-rattle 7mh Am Faoilleach 2020
braoileag braoileagan
lusan nan dearcag
dearcan-fhraoich
Lus bilberry 7mh Am Faoilleach 2020
bròg na cuthaige brògan na cuthaige
fuathan-mhuc
Lus bluebell
harebell
7mh Am Faoilleach 2020
buidheag an t-samhraidh buidheagan an t-samhraidh Lus buttercup 7mh Am Faoilleach 2020
càl na mara Lus sea kale 7mh Am Faoilleach 2020
calltainn Lus hazel 7mh Am Faoilleach 2020
canach Lus bog cotton 7mh Am Faoilleach 2020
caorann Lus rowan 7mh Am Faoilleach 2020
casragainn casragainnean
iadh-lus
Lus bindweed 7mh Am Faoilleach 2020
ceann-ruadh cinn-ruadh
aonsgochan
Lus celandine 7mh Am Faoilleach 2020
cìoch na maighdinn-mara cìochan na maighdinn-mara
cìochagan-traghad
cìochan na muice mara
anemondaidhean na mara
Lus sea anemone 7mh Am Faoilleach 2020
cìrean-coilich cìrean-coilich Lus red campion 7mh Am Faoilleach 2020
clach-bhriseach clachan-briseach
lusan nan laogh
lus nan cluas
Lus saxifrage 7mh Am Faoilleach 2020
cluaran cluarain
fòghnain
Lus thistle 7mh Am Faoilleach 2020
cnapan dubh cnapain dubha Lus knapweed 7mh Am Faoilleach 2020
cnò-daraich cnòthan-daraich Lus acorn 7mh Am Faoilleach 2020
coirean bàn coireanan bàna Lus white campion 7mh Am Faoilleach 2020
coirean mara coireanan mara Lus sea campion 7mh Am Faoilleach 2020
conasg conaisg Lus gorse
whin
7mh Am Faoilleach 2020
copag copagan Lus dock 7mh Am Faoilleach 2020
costag fhiadhain costagan fiadhain Lus cow parsley 7mh Am Faoilleach 2020
crann-fìona cruinn-fhìona Lus vine 7mh Am Faoilleach 2020
crann-lach crann-lachan
lachan bheaga
Lus teal 7mh Am Faoilleach 2020
craobh craobhan Lus tree 7mh Am Faoilleach 2020
craobh-shice craobhan-sice
fìor-chrainn
craobhan pleantrainn
sicean
Lus sycamore 7mh Am Faoilleach 2020
craobh-shirist Lus cherry tree 7mh Am Faoilleach 2020
craobh-ubhail Lus apple tree 7mh Am Faoilleach 2020
creamh creamhan Lus garlic 7mh Am Faoilleach 2020
crios Chù Chulainn criosan Chù Chulainn Lus meadowsweet 7mh Am Faoilleach 2020
critheann crithinn Lus aspen 7mh Am Faoilleach 2020
cròch na beinne cròchan na beinne Lus mountain saffron 7mh Am Faoilleach 2020
crom-lus crom-lusan Lus poppy 7mh Am Faoilleach 2020
crotal coille crotail choille Lus tree lungwort 7mh Am Faoilleach 2020
cuileann cuilinn Lus holly 7mh Am Faoilleach 2020
cuileann-tràgha cuilinn-tràgha Lus sea holly 7mh Am Faoilleach 2020
cuisle-aibheach Lus liverwort 7mh Am Faoilleach 2020
dà-dhuilleach monaidh Lus lesser twayblade 7mh Am Faoilleach 2020
dail-chuach lèana dail-chuachan lèana Lus marsh violet 7mh Am Faoilleach 2020
darach daraich Lus oak 7mh Am Faoilleach 2020
deanntag bhàn deanntagan bàna
teangan mìne
Lus white deadnettle 7mh Am Faoilleach 2020
deanntag deanntagan
feanntagan
Lus nettle 7mh Am Faoilleach 2020
dearc dearcan
dearcagan
Lus blaeberry 7mh Am Faoilleach 2020
droigheann dubh Lus blackthorn 7mh Am Faoilleach 2020
droigheann droighinn
drisean
Lus thorn 7mh Am Faoilleach 2020
droman dromain Lus elder 7mh Am Faoilleach 2020
duileasg duileasgan Lus dulse 7mh Am Faoilleach 2020
duilleag duilleagan Lus leaf 7mh Am Faoilleach 2020
duilleag-bhàthte duilleagan-bàthte Lus waterlily 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich caol Lus variegated horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich coille Lus wood horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich cumanta Lus field horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich dubharach Lus shady horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich garbh Lus rough horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich lèana Lus marsh horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich mòr Lus great horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich uisge Lus water horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
earball eich earbaill eich Lus horsetail 7mh Am Faoilleach 2020
eidheann eidhinn Lus ivy 7mh Am Faoilleach 2020
eòrna Lus barley 7mh Am Faoilleach 2020
faidhbhile faidhbhilean Lus beech 7mh Am Faoilleach 2020
fàsmhorachd Lus vegetation 7mh Am Faoilleach 2020
feàrna Lus alder 7mh Am Faoilleach 2020
feur a' phiobair Lus pillwort 7mh Am Faoilleach 2020
feur Lus grass
hay
7mh Am Faoilleach 2020
fiatghal fiatghail Lus vetch 7mh Am Faoilleach 2020
flùr-bhileag flùr-bhileagan Lus petal 7mh Am Faoilleach 2020
fodar fodair Lus silage 7mh Am Faoilleach 2020
fòman chritheannan Lus aspen fomes 7mh Am Faoilleach 2020
fraoch a' bhadain Lus bell-heather 7mh Am Faoilleach 2020
fraoch Frangach Lus cross-leaved heather 7mh Am Faoilleach 2020
fraoch fraoich Lus heather 7mh Am Faoilleach 2020
gas gasan
casan
Lus stem (of a flower) 7mh Am Faoilleach 2020
gealag-làir gealagan-làire
boinneagan-sneachda
Lus snowdrop 7mh Am Faoilleach 2020
geanais geanaisean Lus gean 7mh Am Faoilleach 2020
geanmchno-fhiadhaich geanmchnothan fiadhaich Lus horse chestnut 7mh Am Faoilleach 2020
giuthas giuthais Lus pine 7mh Am Faoilleach 2020
glasag glasagan Lus sea lettuce 7mh Am Faoilleach 2020
glas-luibh chùbhraidh Lus one flowered wintergreen 7mh Am Faoilleach 2020
grainnseag grainnseagan Lus bearberry (bush) 7mh Am Faoilleach 2020
gruag na bana-bhuidsich gruagan na bana-bhuidsich Lus witches' hair dodder 7mh Am Faoilleach 2020
iteodha Lus hemlock 7mh Am Faoilleach 2020
iubhar iubharan Lus yew 7mh Am Faoilleach 2020
leabaidh-shneachda leabannan-sneachda Lus snowbed 7mh Am Faoilleach 2020
leamhan leamhain Lus elm 7mh Am Faoilleach 2020
learag learagan Lus larch 7mh Am Faoilleach 2020
lili nan gleann lilidhean nan gleann
lilidhean nan lòn
Lus lily of the valley 7mh Am Faoilleach 2020
luibh cleite bog Lus spring quillwort 7mh Am Faoilleach 2020
luibh cleite cruaidh Lus quillwort 7mh Am Faoilleach 2020
luibh cleite luibhean cleite Lus quillwort 7mh Am Faoilleach 2020
luibh uèireach Lus wireweed (non-native) 7mh Am Faoilleach 2020
luibh luibhean Lus weed 7mh Am Faoilleach 2020
luis Lus quicken-tree 7mh Am Faoilleach 2020
lus a' chalmain lusan a' chalmain Lus columbine 7mh Am Faoilleach 2020
lus a' chrom-chinn lusan a' chrom-chinn Lus daffodil 7mh Am Faoilleach 2020
lus an rìgh lusan an rìgh
lusan mhic righ Bhreatainn
Lus thyme 7mh Am Faoilleach 2020
lus buidhe Bealltainn lusan buidhe Bealltainn Lus marsh marigold 7mh Am Faoilleach 2020
lus chasgadh na fala lusan casgadh na fala Lus yarrow 7mh Am Faoilleach 2020
lus leth an t-samhraidh lusan leth an t-samhraidh Lus wallflower 7mh Am Faoilleach 2020
lus linneuis Lus twinflower 7mh Am Faoilleach 2020
lus na gaoithe lusan na gaoithe
flùraichean na gaoithe
Lus wood anemone 7mh Am Faoilleach 2020
lus na meala lusan na meala
iadh-shlatan
Lus honeysuckle 7mh Am Faoilleach 2020
lus na nathrach lusan na nathrach Lus viper's bugloss 7mh Am Faoilleach 2020
lus nam ban-sìth lusan nam ban-sìth Lus foxglove 7mh Am Faoilleach 2020
lus nam braoileag lusan nam braoileag Lus cowberry 7mh Am Faoilleach 2020
lus nam mìos Lus moonwort 7mh Am Faoilleach 2020
lus nan coinnlean gorma lusan nan coinnlean gorma Lus hyacinth 7mh Am Faoilleach 2020
lus nan dearcag lusan nan dearcag Lus blueberry 7mh Am Faoilleach 2020
lus lusan Lus plant 7mh Am Faoilleach 2020
lus-crè lusan-crè Lus speedwell 7mh Am Faoilleach 2020
lus-ola lusan-ola Lus oil seed rape 7mh Am Faoilleach 2020
machall coille machall coille Lus wood avens 7mh Am Faoilleach 2020
machall uisge machall uisge Lus water avens 7mh Am Faoilleach 2020
meanbh-sheileach meanbh-sheileach Lus dwarf willow 7mh Am Faoilleach 2020
mion-luibh Shealain Nuaidh Lus New Zealand pygmyweed 7mh Am Faoilleach 2020
mion-raineach ailpeach Lus alpine woodsia 7mh Am Faoilleach 2020
mion-raineach ruadh Lus oblong woodsia 7mh Am Faoilleach 2020
mion-raineach mion-rainich Lus woodsia 7mh Am Faoilleach 2020
mogairlean ealaidheach Lus creeping lady's tresses 7mh Am Faoilleach 2020
mòine Lus peat 7mh Am Faoilleach 2020
mòinteach liath 'mòintich liath Lus sphagnum (moss) 7mh Am Faoilleach 2020
mòthan mòthain Lus common butterwort 7mh Am Faoilleach 2020
mùisean Lus cowslip 7mh Am Faoilleach 2020
muran murain Lus marram 7mh Am Faoilleach 2020
neachtar Lus nectar 7mh Am Faoilleach 2020
neòinean a' chladaich neòineanan a' chladaich
tuinn a' chladaich
Lus sea pink 7mh Am Faoilleach 2020
neòinean neòineanan Lus daisy 7mh Am Faoilleach 2020
pobhlar pobhlaran Lus poplar 7mh Am Faoilleach 2020
poilean Lus pollen 7mh Am Faoilleach 2020
preas an dealain-dè preasan an dealain-dè Lus buddleia 7mh Am Faoilleach 2020
preas preasan Lus bush
shrub
thicket
7mh Am Faoilleach 2020
preaslach seilich Lus willow scrub 7mh Am Faoilleach 2020
preaslach Lus undergrowth 7mh Am Faoilleach 2020
roid roidean Lus bog-myrtle 7mh Am Faoilleach 2020
ròs-chraobh ròs-chraobhan Lus rhododendron 7mh Am Faoilleach 2020
rù a' bhalla Lus wall-rue 7mh Am Faoilleach 2020
sealastair sealastairean
seileastairean (boireann/fireann)
boghachan-uisge
Lus flag iris 7mh Am Faoilleach 2020
sealg-raineach dhubh-ghasach Lus maidenhair spleenwort 7mh Am Faoilleach 2020
sealg-raineach ghobhlach Lus forked spleenwort 7mh Am Faoilleach 2020
sealg-raineach mhara Lus sea spleenwort 7mh Am Faoilleach 2020
sealg-raineach shleaghach Lus lanceolate spleenwort 7mh Am Faoilleach 2020
sealg-raineach uaine Lus black spleenwort 7mh Am Faoilleach 2020
sealg-raineach uaine-ghasach Lus green spleenwort 7mh Am Faoilleach 2020
sealg-raineach sealg-rainich Lus spleenwort 7mh Am Faoilleach 2020
seamrag dhearg seamragan dearga
seamragan-capaill
Lus red clover 7mh Am Faoilleach 2020
seamrag seamragan
clòbhair
Lus clover 7mh Am Faoilleach 2020
searragaich searragaichean Lus lesser celandine 7mh Am Faoilleach 2020
seileach seilich Lus willow 7mh Am Faoilleach 2020
seileachan Frangach seileachain Fhrangach Lus rosebay willowherb 7mh Am Faoilleach 2020
seileachan seileachain Lus willowherb 7mh Am Faoilleach 2020
seileach-olach seilich olach Lus woolly willow 7mh Am Faoilleach 2020
seoc sleamhainn na learaig seocan sleamhainn na learaig Lus larch slippery jack 7mh Am Faoilleach 2020
sgitheach craobhan-sgithich Lus hawthorn 7mh Am Faoilleach 2020
sirist siristean Lus cherry 7mh Am Faoilleach 2020
smeur smeuran Lus blackberry
bramble
7mh Am Faoilleach 2020
sòbhrach sòbhraichean
sòbhragan
Lus primrose 7mh Am Faoilleach 2020
sùbh-craoibh sùbhan-craoibhe
sùbhagan
Lus raspberry 7mh Am Faoilleach 2020
teanga an fhèidh Lus hart's-tongue 7mh Am Faoilleach 2020
teanga nathrach bheag Lus small adder's-tongue 7mh Am Faoilleach 2020
teanga nathrach chumanta Lus adder's-tongue 7mh Am Faoilleach 2020
tìodhlac na mara Lus oysterplant 7mh Am Faoilleach 2020
uath Lus hawthorn-tree 7mh Am Faoilleach 2020
uinnseann uinnseinn Lus ash 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag ailpeach Lycopodiopsida alpine clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag an t-slèibhe Lycopodiopsida fir clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag bheag Lycopodiopsida lesser clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag Issler Lycopodiopsida Issler's clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag lèana Lycopodiopsida marsh clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag na coise maighiche Lycopodiopsida hare's-foot clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag shlabhraidheach Lycopodiopsida interrupted clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag garbhagan Lycopodiopsida clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
agh-fèidh aighean-fèidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) red deer (female) 7mh Am Faoilleach 2020
bìobhair bìobhairean
dobhar-choin
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) beaver 7mh Am Faoilleach 2020
boc buic Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) buck 7mh Am Faoilleach 2020
boc-earba buic-earba Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) roe buck 7mh Am Faoilleach 2020
broc bruic
strianaichean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) badger 7mh Am Faoilleach 2020
cat-fiadhaich cait-fhiadhaich
fiadh-chait
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) wildcat 7mh Am Faoilleach 2020
coineanach coineanaich
rabaidean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) rabbit 7mh Am Faoilleach 2020
crotal rèin-fhèidh crotail rèin-fhèidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) crotal rèin-fhèidh 7mh Am Faoilleach 2020
dàir Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) rut (deer) 7mh Am Faoilleach 2020
dallag dallagan
dallagan-feòir
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) common shrew 7mh Am Faoilleach 2020
dallag-uisge dallagan-uisge
famhan-bual
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) water shrew 7mh Am Faoilleach 2020
damh daimh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) stag (deer) 7mh Am Faoilleach 2020
dathas dathais
fèidh-bhreac
daiseachan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) fallow deer 7mh Am Faoilleach 2020
dòbhran dòbhrain
biastan-dubha
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) otter 7mh Am Faoilleach 2020
each èich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) horse 7mh Am Faoilleach 2020
each-mara eich-mhara Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) walrus 7mh Am Faoilleach 2020
earb earbaichean
ruadhagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) roe deer 7mh Am Faoilleach 2020
eilid èildean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) red deer (female) 7mh Am Faoilleach 2020
famh faimh
famhan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) mole 7mh Am Faoilleach 2020
famhalan arcach famhalain arcach
famhalain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) common vole 7mh Am Faoilleach 2020
famhalan bruaiche famhalain bruaiche
famhalain Bhreatannach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) bank vole 7mh Am Faoilleach 2020
famhalan famhalain
lamhallan
radain-uisge
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) water vole 7mh Am Faoilleach 2020
famhalan-feòir famhalain feòir
feurlagain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) field vole 7mh Am Faoilleach 2020
fearaid fearaidean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) ferret 7mh Am Faoilleach 2020
feòcallan feòcallain
taghanan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) polecat 7mh Am Faoilleach 2020
feòrag ghlas feòragan glasa Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) grey squirrel 7mh Am Faoilleach 2020
feòrag ruadh feòragan ruadha Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) red squirrel 7mh Am Faoilleach 2020
fiadh ruadh fèidh ruadha Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) red deer 7mh Am Faoilleach 2020
fiadh-Seapanach fèidh-Sheapanach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) sika deer 7mh Am Faoilleach 2020
fionnag-feòir fionnagan-feòir
fiolanan-feòir
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) pygmy shrew 7mh Am Faoilleach 2020
fìor ròin Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) true seals 7mh Am Faoilleach 2020
garbhag a' mhadaidh-ruaidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) stag's-horn clubmoss 7mh Am Faoilleach 2020
gèadh dubh geòidh dhubha Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) Canada goose 7mh Am Faoilleach 2020
geàrr a' mhonaidh geàrran a' mhonaidh
maighichean bàna
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) mountain hare 7mh Am Faoilleach 2020
geàrr geàrran
maighichean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) brown hare 7mh Am Faoilleach 2020
gobhar-fhiadhaich goibhrean-fiadhaich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) wild goat 7mh Am Faoilleach 2020
gràineag gràineagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) hedgehog 7mh Am Faoilleach 2020
ialtag chluasach ialtagan cluasach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) brown long-eared bat 7mh Am Faoilleach 2020
ialtag chumanta ialtagan cumanta Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) pipistrelle bat 7mh Am Faoilleach 2020
ialtag mhòr ialtagan mòra Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) noctule bat 7mh Am Faoilleach 2020
ialtag ialtagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) bat 7mh Am Faoilleach 2020
laogh laoigh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) calf of deer 7mh Am Faoilleach 2020
leòmhann-mara leòmhainn-mhara Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) sea lion 7mh Am Faoilleach 2020
leumadair bàn-ghobach leumadairean bàn-ghobach
deilf gheal-ghobach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) white-beaked dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
leumadair cliathaich-bhàin leumadairean cliathaich-bhàin
deilf chliathaich-ghil
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) white-sided dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
leumadair cliathaich-bhàn a' Chuain Siar leumadairean cliathaich-bhàn a' Chuain Siar Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) Atlantic white-sided dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
leumadair leumadairean
deilf
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) common dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
lioncs lioncs Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) lynx 7mh Am Faoilleach 2020
luch luchan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) house mouse 7mh Am Faoilleach 2020
luchag luchagan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) small mouse 7mh Am Faoilleach 2020
luch-coille luchan-coille Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) wood mouse 7mh Am Faoilleach 2020
luch-fheòir luchan-feòir Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) common field mouse 7mh Am Faoilleach 2020
luch-Fhrangach luchan-Frangach
rodain
radain
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) brown rat 7mh Am Faoilleach 2020
madadh-allaidh madaidhean-allaidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) wolf 7mh Am Faoilleach 2020
madadh-cuain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) orca (killer whale) 7mh Am Faoilleach 2020
mamail mamailean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) mammal 7mh Am Faoilleach 2020
mathan mathain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) bear 7mh Am Faoilleach 2020
mionc mioncaichean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) American mink 7mh Am Faoilleach 2020
muc an sgadain mucan an sgadain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) fin whale 7mh Am Faoilleach 2020
muc bhiorach mucan biorach
buthagan
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) bottlenose dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
mucan-mara bailìn Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) baleen whales 7mh Am Faoilleach 2020
muc-mhara a' chinn mhòir mucan-mara a' chinn mhòir Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) pilot whale 7mh Am Faoilleach 2020
muc-mhara chrotach mucan-mara crotach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) humpback whale 7mh Am Faoilleach 2020
muc-mhara fhiaclach mucan-mara fiaclach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) toothed whales 7mh Am Faoilleach 2020
muc-mhara ghobach mucan-mara gobach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) beaked whale 7mh Am Faoilleach 2020
muc-mhara Mhinceach mucan-mara Mhinceach
mucan-mioncaidh
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) Minke whale 7mh Am Faoilleach 2020
muc-mhara Sei mucan-mara Sei Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) Sei whale 7mh Am Faoilleach 2020
muc-mhara spùtach mucan-mara spùtach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) sperm whale 7mh Am Faoilleach 2020
muc-mhara mucan-mara Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) whale 7mh Am Faoilleach 2020
muir-ghèadh muir-gheòidh Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) bean goose 7mh Am Faoilleach 2020
neas bheag neasan beaga Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) weasel 7mh Am Faoilleach 2020
neas neasan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) stoat 7mh Am Faoilleach 2020
peileag peileagan
canaichean
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) common porpoise 7mh Am Faoilleach 2020
radan dubh radain dubh
rodain dubha
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) black rat 7mh Am Faoilleach 2020
ròin Artach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) Arctic seals 7mh Am Faoilleach 2020
ròin bèine Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) fur seals 7mh Am Faoilleach 2020
ròin chluasach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) eared seals 7mh Am Faoilleach 2020
ròn calaidh ròin-chalaidh
ròin chumanta
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) harbour seal
common seal
7mh Am Faoilleach 2020
ròn clàrsaich ròin chlàrsaich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) harp seal 7mh Am Faoilleach 2020
ròn curracach ròin churracach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) hooded seal 7mh Am Faoilleach 2020
ròn feusagach ròin fheusagach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) bearded seal 7mh Am Faoilleach 2020
ròn glas ròin ghlasa
ròin liath
ròin mhòra
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) grey seal 7mh Am Faoilleach 2020
ròn ròin Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) seal 7mh Am Faoilleach 2020
ròn-ailbhein a' chinn a deas ròin-ailbhein a' chinn a deas Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) southern elephant seal 7mh Am Faoilleach 2020
sionnach sionnaich
madaidh-ruadha
gillean-màrtainn
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) fox 7mh Am Faoilleach 2020
taghan taghain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) pine marten 7mh Am Faoilleach 2020
torc fiadhaich tuirc fhiadhaich
tuirc nimhe
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Synapsida: Mammalia (Mamal) wild boar 7mh Am Faoilleach 2020
maorach maoraich Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca (Moileasg) shellfish 7mh Am Faoilleach 2020
ainle ainlean
cuileagan glasa
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) greenfly 7mh Am Faoilleach 2020
basgaid poilein basgaidean poilein Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) pollen basket (of a bee) 7mh Am Faoilleach 2020
beachlann beachlannan
sgeapan
sgiopan
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) beehive 7mh Am Faoilleach 2020
bratag Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) caterpillar (emperor moth
Saturniidae)
7mh Am Faoilleach 2020
ceàrd-dubhan ceàrd-dubhain Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) Northern dung beetle 7mh Am Faoilleach 2020
ceàrnan ceàrnain
càrnain
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) cockroach 7mh Am Faoilleach 2020
cnuimh cnuimhean
githean
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) maggot 7mh Am Faoilleach 2020
connspeach connspeachan
beachan mòra
seilleanan-nimhe
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) hornet 7mh Am Faoilleach 2020
creithleag nan each creithleagan nan each Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) horsefly 7mh Am Faoilleach 2020
creithleag creithleagan
cloitheig
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) cleg
gadfly
7mh Am Faoilleach 2020
cruinneag a' chinn a Tuath cruinneagan a' chinn a Tuath Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) northern damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
cruinneag chaochlaideach cruinneagan caochlaideach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) variable damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
cruinneag chumanta cruinneagan cumanta Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) common blue damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
cruinneag dhearg cruinneagan dearga Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) large red damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
cruinneag ghrinn cruinneagan grinn Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) blue-tailed damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
cruinneag liath cruinneagan liatha Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) azure damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
cruinneag uaine cruinneagan uaine Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) emerald damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
cuileag aibhne cuileagan aibhne Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) riverfly 7mh Am Faoilleach 2020
cuileag iadhach a' chrithinn cuileagan iadhach a' chrithinn Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) aspen hoverfly 7mh Am Faoilleach 2020
cuileag iadhach cuileagan iadhach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) hoverfly 7mh Am Faoilleach 2020
cuileag mhòr cuileagan mòra Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) bluebottle 7mh Am Faoilleach 2020
cuileag cuileagan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) fly 7mh Am Faoilleach 2020
cuileag-theallaich cuileagan-teallaich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) cricket 7mh Am Faoilleach 2020
daol chaoch daoil chaoch Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) stag-beetle 7mh Am Faoilleach 2020
daolag bhreac dhearg daolagan breaca dearga
daolagan-breaca
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) ladybird 7mh Am Faoilleach 2020
daolag daolagan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) beetle 7mh Am Faoilleach 2020
deargann deargannan
deargadan
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) flea 7mh Am Faoilleach 2020
farachan farachain Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) deathwatch beetle 7mh Am Faoilleach 2020
feursann feursannan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) warble fly 7mh Am Faoilleach 2020
fionnan-feòir fionnain-fheòir
brobhadain
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) grasshopper 7mh Am Faoilleach 2020
gartan gartanan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) tick 7mh Am Faoilleach 2020
gòbhlag gòbhlagan
fiolanan-gòbhlach
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) earwig 7mh Am Faoilleach 2020
larbha larbhathan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) larvae 7mh Am Faoilleach 2020
lon-chraois loin-chraois
cuileagan-Cèitein
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) mayfly 7mh Am Faoilleach 2020
meanbh-chuileag meanbh-chuileagan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) midge 7mh Am Faoilleach 2020
meanbh-fhrìde meanbh-fhrìdean
biastagan
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) insect 7mh Am Faoilleach 2020
mial mialan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) louse 7mh Am Faoilleach 2020
mial-chaorach mialan-chaorach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) sheep tick 7mh Am Faoilleach 2020
mial-choille mialan-coille
corra-chosagan
sglèatairean
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) woodlouse 7mh Am Faoilleach 2020
mial-fhiodha mialan-fiodha Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) woodworm (larva) 7mh Am Faoilleach 2020
mialtag mialtagan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) gnat 7mh Am Faoilleach 2020
mial-uisge mialan-uisge Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) water louse 7mh Am Faoilleach 2020
mìle-chasach mìle-chasaich
cailleachan-cosach
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) millipede 7mh Am Faoilleach 2020
òigheag bhrèagha òigheagan brèagha Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) beautiful demoiselle damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
òigheag ghleansach òigheagan gleansach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) banded demoiselle damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
ruagaire ceithir-bhallach ruagairean ceithir-bhallach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) four-spotted chaser dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
ruagaire leathann ruagairean leathann Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) broad-bodied chaser dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
seangan seanganan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) ant 7mh Am Faoilleach 2020
seillean càrdair cumanta seilleanan càrdair cumanta Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) common carder bee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean càrdair na còinnich seilleanan càrdair na còinnich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) moss carder bee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean càrdair nan lurgann dearg seilleanan càrdair nan lurgann dearg Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) red-shanked carder bee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean seilleanan Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) bee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-dìomhain seilleanan-dìomhain
seilleanan-lunndach
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) drone-bee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-meala seilleanan-meala Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) honeybee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr a' bhlàir-fhraoich seilleanan-mòra a' bhlàir-fhraoich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) heath bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr a' chrios bhriste seilleanan-mòra a' chrios bhriste Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) broken belted bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr an earbaill bhàin seilleanan-mòra an earbaill bhàin Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) white tailed bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr an earbaill bhuidhe-bhàn seilleanan-mòra an earbaill bhuidhe-bhàn Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) buff-tailed bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr an earbaill dheirg seilleanan-mòra an earbaill dheirg Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) red-tailed bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr buidhe seilleanan-mòra buidhe Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) great yellow bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr cuthaig bharbut seilleanan-mòra cuthaig bharbut Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) barbut's cuckoo bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr earball-bàn a' Chinn a Tuath seilleanan-mòra earball-bàn a' Chinn a Tuath Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) northern white-tailed bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr gàrraidh seilleanan-mòra gàrraidh Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) garden bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr na cuthaig achaidh seilleanan-mòra na cuthaig achaidh Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) field cuckoo bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr na cuthaig coille seilleanan-mòra na cuthaig coille Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) forest cuckoo bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr na cuthaig shiopsaich seilleanan-mòra na cuthaig shiopsaich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) gypsy cuckoo bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr nan dearcan-fraoich seilleanan-mòra nan dearcan-fraoich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) bilberry bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr tràth seilleanan-mòra tràtha Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) early bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
seillean-mòr seileanan-mòra Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
smàrag ghleansach smàragan gleansach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) brilliant emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
smàrag na mòintich smàragan na mòintich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) northern emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
smàrag umha-dhathte smàragan umha-dhàthte Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) downy emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
speach speachan
connspeachan
Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) wasp 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach a' Chinn a Deas Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) Southern hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach ballach tairbh-nathrach bhallach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) migrant hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach dìollaideach tairbh-nathrach dhìollaideach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) vagrant emperor dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach gaoisideach tairbh-nathrach ghaoisideach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) hairy dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach gathair cumanta tairbh-nathrach ghathair chumanta Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) common/ Highland darter dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach gathair dearg-fhèitheach tairbh-nathrach ghathair dhearg-fhèitheach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) red-veined darter dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach ìmpireil tairbh-nathrach ìmpireil Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) emperor dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach liath tairbh-nathrach liatha Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) azure hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach nan cuilcean tairbh-nathrach nan cuilcean Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) common hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach òrfhàinneach tairbh-nathrach òrthàinneach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) golden-ringed dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach ruadh tairbh-nathrach ruadha Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) brown hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach uachdarair dìreach tairbh-nathrach uachdarair dìreach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) keeled skimmer dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach tairbh-nathrach Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
toranach toranaich Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) grub 7mh Am Faoilleach 2020
cuileag-shnìomhain cuileagan-snìomhain Ainmhidh: Arthropoda: Hexapoda: Insecta (Meanbh-fhrìde) (larbha) glow-worm glowworm 7mh Am Faoilleach 2020
muir-tiachd muir-tiachdan Ainmhidh: Cnidaria: Medusozoa jellyfish 7mh Am Faoilleach 2020
Am Faoilleach Mìos January 7mh Am Faoilleach 2020
Am Màrt Mìos March 7mh Am Faoilleach 2020
An Cèitean Mìos May 7mh Am Faoilleach 2020
An Dàmhair Mìos October 7mh Am Faoilleach 2020
An Dùbhlachd Mìos December 7mh Am Faoilleach 2020
An Gearran Mìos February 7mh Am Faoilleach 2020
An Giblean Mìos April 7mh Am Faoilleach 2020
An Lùnastal Mìos August 7mh Am Faoilleach 2020
An t-Iuchar Mìos July 7mh Am Faoilleach 2020
An t-Ògmhios Mìos June 7mh Am Faoilleach 2020
An t-Samhain Mìos November 7mh Am Faoilleach 2020
An t-Sultain Mìos September 7mh Am Faoilleach 2020
creachan banrigh creachain bhanrigh Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca (Moileasg) queen scallop 7mh Am Faoilleach 2020
feusgan gobhlach feusgain ghobhlach Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca (Moileasg) fan mussel 7mh Am Faoilleach 2020
feusgan nan each feusgain nan each
claban-dubhaidh
Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca (Moileasg) horse mussel 7mh Am Faoilleach 2020
feusgan neamhnaid fìor-uisge feusgain neamhnaid fìor-uisge
sligean madaidh
madaidhean-uisge
Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca (Moileasg) freshwater pearl mussel 7mh Am Faoilleach 2020
feusgan feusgain Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca (Moileasg) mussel 7mh Am Faoilleach 2020
slige lasrach sligean lasrach Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca (Moileasg) flameshell 7mh Am Faoilleach 2020
slige sligean Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca (Moileasg) seashell 7mh Am Faoilleach 2020
ceann-phollan ceann-phollain Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) tadpole 7mh Am Faoilleach 2020
corra-chagailte corran-cagailte Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) salamander 7mh Am Faoilleach 2020
dearc-luachrach Ailpeach dearcan-luachrach Ailpeach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) Alpine newt 7mh Am Faoilleach 2020
dearc-luachrach boiseach dearcan-luachrach boiseach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) palmate newt 7mh Am Faoilleach 2020
dearc-luachrach mhìn dearcan-luachrach mìn Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) smooth newt 7mh Am Faoilleach 2020
dearc-luachrach mhòr dearcan-luachrach mòra Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) great crested newt 7mh Am Faoilleach 2020
dearc-luachrach dearcan-luachrach Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) newt 7mh Am Faoilleach 2020
glothagach glothagaich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) frogspawn 7mh Am Faoilleach 2020
losgann dubh muileacha-màgach
losgannan dubha
muileacha-màg
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) toad 7mh Am Faoilleach 2020
losgann losgannan Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) common frog 7mh Am Faoilleach 2020
muile-mhàgach an druim bhuidhe muileacha-màgach an druim bhuidhe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) natterjack toad 7mh Am Faoilleach 2020
muir-thìreach muir-thìrich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Batrachomorpha: Amphibia (Muir-thìreach) amphibian 7mh Am Faoilleach 2020
crosgag bhrisg crosgagan brisge Ophiuroidea brittle star 7mh Am Faoilleach 2020
peann-mara pinn-mhara Pennatulacea sea pen 7mh Am Faoilleach 2020
clach-raineach chaol Lus: Raineach (common) polypody 7mh Am Faoilleach 2020
clach-raineach leathann Lus: Raineach southern polypody 7mh Am Faoilleach 2020
clach-raineach mheadhanach Lus: Raineach intermediate polypody 7mh Am Faoilleach 2020
clach-raineach clach-rainich Lus: Raineach polypody 7mh Am Faoilleach 2020
failtean fionn Lus: Raineach maidenhair fern 7mh Am Faoilleach 2020
frith-raineach beinne Lus: Raineach mountain bladder-fern 7mh Am Faoilleach 2020
frith-raineach chumanta Lus: Raineach brittle bladder-fern 7mh Am Faoilleach 2020
frith-raineach Dickie Lus: Raineach Dickie's bladder-fern 7mh Am Faoilleach 2020
frith-raineach Lus: Raineach bladder-fern 7mh Am Faoilleach 2020
ibhig bhog Lus: Raineach soft shield-fern 7mh Am Faoilleach 2020
ibhig chruaidh Lus: Raineach hard shield-fern 7mh Am Faoilleach 2020
ibhig chuilinn Lus: Raineach holly-fern 7mh Am Faoilleach 2020
ibhig Lus: Raineach shield-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach an t-slèibhe Lus: Raineach mountain male-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach Arannach Lus: Raineach (Arran horse-fern) 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach Borrer Lus: Raineach Borrer's male-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach chaol Lus: Raineach narrow buckler-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach Chuimreach Lus: Raineach narrow male-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach chumanta Lus: Raineach male-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach nan radan thuathach Lus: Raineach northern buckler-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach nan radan Lus: Raineach broad buckler-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach phreasach Lus: Raineach hay-scented buckler-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach righinn Lus: Raineach rigid buckler-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach sgrathach Lus: Raineach scaly buckler-fern 7mh Am Faoilleach 2020
marc-raineach marc-rainich Lus: Raineach male- & buckler-fern 7mh Am Faoilleach 2020
mearlag Lus: Raineach scaly male-fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach an fhàile Lus: Raineach lemon-scented fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach Chill Airne Lus: Raineach Killarney fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach chòinnich MhicUilleim Lus: Raineach Wilson's filmy-Fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach chòinnich Tunbridge Lus: Raineach Tunbridge filmy-fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach chòinnich rainich chòinnich Lus: Raineach filmy-fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach chruaidh Lus: Raineach hard-fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach dharaich chloich-aoil Lus: Raineach limestone oak fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach dharaich chumanta Lus: Raineach oak fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach dharaich rainich Dharaich Lus: Raineach oak fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach fhaidhbhile Lus: Raineach beech fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach lèana Lus: Raineach marsh fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach mhòr Lus: Raineach bracken 7mh Am Faoilleach 2020
raineach Moire ailpeach Lus: Raineach alpine lady-fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach Moire chumanta Lus: Raineach lady-fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach Moire rainich Moire Lus: Raineach lady-fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach pheirsill Lus: Raineach parsley fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach rìoghail Lus: Raineach royal fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach ruadh Lus: Raineach rustyback 7mh Am Faoilleach 2020
raineach uisge Lus: Raineach water fern 7mh Am Faoilleach 2020
raineach rainich Lus: Raineach fern 7mh Am Faoilleach 2020
sealg-raineach ruadh Lus: Raineach rustyback 7mh Am Faoilleach 2020
earrach earraichean Ràithean spring (season) 7mh Am Faoilleach 2020
foghar Ràithean autumn (season) 7mh Am Faoilleach 2020
geamhradh geamhraidhean Ràithean winter (season) 7mh Am Faoilleach 2020
samhradh samhraidhean Ràithean summer (season) 7mh Am Faoilleach 2020
Bòrd Iasgaich an Spè Riaghaltas Spey Fishery Board 7mh Am Faoilleach 2020
Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba Riaghaltas Scottish Environment Protection Agency (SEPA) 7mh Am Faoilleach 2020
Caidreachas Croitearachd na h-Alba Riaghaltas Scottish Crofting Federation (SCF) 7mh Am Faoilleach 2020
Coimisean na Coilltearachd Alba Riaghaltas Forestry Commission Scotland 7mh Am Faoilleach 2020
Coimisean na Croitearachd Riaghaltas Crofting Commission 7mh Am Faoilleach 2020
Coimisean na Roinn Eòrpa Riaghaltas European Commission 7mh Am Faoilleach 2020
Colaiste Àiteachais na h-Alba Riaghaltas Scottish Agricultural College 7mh Am Faoilleach 2020
Comann Rìoghail Dìon nan Eun Riaghaltas The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) 7mh Am Faoilleach 2020
Dualchas Nàdair na h-Alba Riaghaltas Scottish Natural Heritage (SNH) 7mh Am Faoilleach 2020
maor-dùthcha maoir-dhùthcha Riaghaltas ranger 7mh Am Faoilleach 2020
neach-riaghlaidh fearainn luchd-riaghlaidh fearainn
manaisdearan-fearainn
Riaghaltas land manager 7mh Am Faoilleach 2020
Òrdugh Àrainnean Riaghaltas Habitats Directive 7mh Am Faoilleach 2020
Òrdugh Eun Fiadhaich Riaghaltas Wildbirds Directive (the) 7mh Am Faoilleach 2020
riaghailt-leasachaidh dhùthchail riaghailtean-leasachaidh dùthchail Riaghaltas rural development regulation 7mh Am Faoilleach 2020
Seirbheisean Àrainneachd agus Dùthchail na h-Alba Riaghaltas Scottish Environmental and Rural Services (SEARS) 7mh Am Faoilleach 2020
siamarlan siamarlain
àidseantan fearainn
Riaghaltas land agent 7mh Am Faoilleach 2020
Ùghdarras Ionadail Ùghdarrasan Ionadail Riaghaltas Local Authority 7mh Am Faoilleach 2020
Urras Dualchais Eilean Eige Riaghaltas Eigg Heritage Trust 7mh Am Faoilleach 2020
Urras Fiadh-bheatha na h-Alba Riaghaltas Scottish Wildlife Trust (SWT) 7mh Am Faoilleach 2020
Urras Nàiseanta na h-Alba Riaghaltas National Trust for Scotland 7mh Am Faoilleach 2020
Urras nan Coilltean Riaghaltas Woodland Trust 7mh Am Faoilleach 2020
bàirneach bàirnich Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca: Gastropoda (Seilcheag) limpet 7mh Am Faoilleach 2020
seilcheag eadar-thràghaidh seilcheagan eadar-thràghaidh Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca: Gastropoda (Seilcheag) intertidal snail 7mh Am Faoilleach 2020
seilcheag seilcheagan Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca: Gastropoda (Seilcheag) snail 7mh Am Faoilleach 2020
seilcheag-mhara Ainmhidh: Lophotrochozoa: Mollusca: Gastropoda (Seilcheag) sea snail 20mh Am Faoilleach 2020
carran carrain
cloitheig
Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea (Sligeach) shrimp 7mh Am Faoilleach 2020
crùbag ghiomaich crùbagan giomaich Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea (Sligeach) squat lobster 7mh Am Faoilleach 2020
crùbag crùbagan Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea (Sligeach) crab 7mh Am Faoilleach 2020
giomach Lochlannach giomaich Lochlannach
giomaich Nirribheach
Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea (Sligeach) Norway lobster 7mh Am Faoilleach 2020
giomach Spàinnteach giomaich Spàinnteach
giomaich creige
Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea (Sligeach) crayfish 7mh Am Faoilleach 2020
giomach giomaich Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea (Sligeach) lobster 7mh Am Faoilleach 2020
giùran giùranan Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea (Sligeach) barnacle 7mh Am Faoilleach 2020
partan tuathal partain tuathail Ainmhidh: Arthropoda: Crustacea (Sligeach) hermit crab 7mh Am Faoilleach 2020
dall-chnuimh dall-chnuimhean
nathraichean-calltainn
boiteagan-slaodach
Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) slow worm Anguis fragilis 7mh Am Faoilleach 2020
dearc-luachrach ghainmhich dearcan-luachrach gainmhich Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) sand lizard 7mh Am Faoilleach 2020
laghairt laghairtean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) lizard 7mh Am Faoilleach 2020
nathair feòir nathraichean feòir Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) grass-snake 7mh Am Faoilleach 2020
nathair nathraichean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) snake 7mh Am Faoilleach 2020
nathair-nimhe nathraichean-nimhe Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) adder 7mh Am Faoilleach 2020
snàgair snàgairean Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) reptile 7mh Am Faoilleach 2020
turtar a' chinn mhòir turtaran cinn-mhòir Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) loggerhead turtle 7mh Am Faoilleach 2020
turtar druim-leathair turtaran druim-leathair Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) leatherback turtle 7mh Am Faoilleach 2020
turtar Kemp's Ridley turtaran Kemp's Ridley Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) Kemp's Ridley turtle 7mh Am Faoilleach 2020
turtar turtaran Ainmhidh: Chordata: Vertebrata: Tetrapoda: Sauropsida: Reptilia (Snàigeach) turtle 7mh Am Faoilleach 2020
maoim-slèibhe maoimean-slèibhe Ùir landslide 7mh Am Faoilleach 2020
ùir Ùir soil 7mh Am Faoilleach 2020
abhainn aibhnichean
sruthan
uillt
Uisge river 7mh Am Faoilleach 2020
An Cuan Siar Uisge Atlantic Ocean 7mh Am Faoilleach 2020
deigh deighean
eighean
Uisge ice 7mh Am Faoilleach 2020
eigh-shruth eigh-shruthan
aibhnichean-deighe
Uisge glacier 7mh Am Faoilleach 2020
eigh-sruth eigh-shruthan Uisge glacier 7mh Am Faoilleach 2020
fo-abhainn fo-aibhnichean
leas-aibhnichean
Uisge tributary 7mh Am Faoilleach 2020
lagùn lagùnaichean Uisge lagoon 7mh Am Faoilleach 2020
loch fìor-uisge Uisge freshwater loch 7mh Am Faoilleach 2020
maoim-sneachda maoimean-sneachda Uisge avalanche 7mh Am Faoilleach 2020
pollag pollagan Uisge pond 7mh Am Faoilleach 2020
sruth sruthan Uisge stream
current
7mh Am Faoilleach 2020
stuagh stuaghan
tuinn/tonnan
Uisge wave 7mh Am Faoilleach 2020
sùmainn Uisge swell (of the sea) 7mh Am Faoilleach 2020
tuil tuiltean
dìleann
Uisge flood 7mh Am Faoilleach 2020
tùs-uisge tùis-uisge Uisge headwater 7mh Am Faoilleach 2020
uisge Uisge water 7mh Am Faoilleach 2020
uisge-aiteimh Uisge meltwater 7mh Am Faoilleach 2020
àiteachas Eòlas agriculture 7mh Am Faoilleach 2020
ath-bheothachadh ath-bheothachaidhean Eòlas recovery 7mh Am Faoilleach 2020
beathachadh beathachadh Eòlas nutrient 7mh Am Faoilleach 2020
craiceann craiceannan Ainmhidh: Ainm skin 7mh Am Faoilleach 2020
creachadair creachadairean Ainmhidh: Ainm predator 7mh Am Faoilleach 2020
cumhachd ath-nuadhachail Eòlas renewable power 7mh Am Faoilleach 2020
fàileadh fàilidhean
bolaidhean
Eòlas smell 7mh Am Faoilleach 2020
feurach baile feurachan baile
feurachan coitcheann
geàrraidhean
Eòlas common grazing 7mh Am Faoilleach 2020
fiadhaich Buadhair wild 7mh Am Faoilleach 2020
fiadh-bheatha Ainmhidh: Ainm wildlife 7mh Am Faoilleach 2020
gibeagan gibeagain Ainmhidh: Ainm ruff 7mh Am Faoilleach 2020
na solais bhòcain annasach na solais bhòcain annasach Fungas goblin lights 7mh Am Faoilleach 2020
nàdar Eòlas nature 7mh Am Faoilleach 2020
nàdarra Buadhair natural 7mh Am Faoilleach 2020
oidhcheach Buadhair nocturnal 7mh Am Faoilleach 2020
pleandrainn Lus plane 7mh Am Faoilleach 2020
puinnsean puinnseanan Eòlas poison 7mh Am Faoilleach 2020
puinnseanta Buadhair poisonous 7mh Am Faoilleach 2020

Iomraidhean - References[deasaich]