Cleachdaiche:Kibi78704/earr-ràdhan/Faclairean Nàdair/Tairbh-nathrach

O Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tairbh-nathrach - Dragonflies[deasaich]

Ainmhidh: Meanbh-fhrìde: Tarbh-nathrach
Dà-nòmach Briathran Iolran Roinnean-seòrsa Beurla Ceann-là Iomraidhean
Aeshna caerulea seabhagair-liath Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach azure hawker 27 An Gearran 2020 AFB
Aeshna caerulea tarbh-nathrach liath tairbh-nathrach liatha Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach azure hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Aeshna cyanea tarbh-nathrach a' Chinn a Deas Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach southern hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Aeshna cyanea seabhagair a' chinn a deas Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach southern hawker /
blue hawker
27 An Gearran 2020 AFB
Aeshna grandis seabhagair-ruadh Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach brown hawker 27 An Gearran 2020 AFB
Aeshna grandis tarbh-nathrach ruadh tairbh-nathrach ruadha Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach brown hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Aeshna juncea tarbh-nathrach nan cuilcean tairbh-nathrach nan cuilcean Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach common hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Aeshna juncea seabhagair nan cuilcean Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach common hawker /
moorland hawker
27 An Gearran 2020 AFB
Aeshna mixta seabhagair-ballach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach migrant hawker 27 An Gearran 2020 AFB
Aeshna mixta tarbh-nathrach ballach tairbh-nathrach bhallach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach migrant hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Aeshnidae seabhagair Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach hawker dragonfly 26 An Gearran 2020 AFB
Anax ephippiger tarbh-nathrach dìollaideach tairbh-nathrach dhìollaideach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach vagrant emperor dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Anax ephippiger aka Hemianax ephippiger tarbh-nathrach dìollaideach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach vagrant emperor 27 An Gearran 2020 AFB
Anax imperator seabhagair-ìmpireil Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach emperor dragonfly 26 An Gearran 2020 AFB
Anax imperator tarbh-nathrach ìmpireil tairbh-nathrach ìmpireil Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach emperor dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Anisoptera tarbh-nathrach tairbh-nathrach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Anisoptera tarbh-nathrach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach dragonfly (anisoptera infraorder) 26 An Gearran 2020 AFB
Anisoptera tarbhan-nathrach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach dragonfly (anisoptera infraorder) 26 An Gearran 2020 AFB
Anisoptera cuileag-lasrach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach dragonfly (anisoptera infraorder) 26 An Gearran 2020 AFB
Anisoptera tarbh-nathrach neimhe Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach dragonfly (anisoptera infraorder) 26 An Gearran 2020 AFB
Anisoptera snàthadair a' bhùirn Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach dragonfly (anisoptera infraorder) 26 An Gearran 2020 AFB
Anisoptera ceann-nathrach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach dragonfly (anisoptera infraorder) 26 An Gearran 2020 AFB
Anisoptera damhan-nathrach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach dragonfly (anisoptera infraorder) 26 An Gearran 2020 AFB
Anisoptera tarbh-nathrach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach Dragonfly (anisoptera) — Arran. 2(AF) Moth. 26 An Gearran 2020 Dwelly
Brachytron pratense seabhagair-gaoisideach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach hairy dragonfly 26 An Gearran 2020 AFB
Brachytron pratense tarbh-nathrach gaoisideach tairbh-nathrach ghaoisideach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach hairy dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Cordulegaster boltonii tarbh-nathrach òrfhàinneach tairbh-nathrach òrthàinneach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach golden-ringed dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Cordulegaster boltonii tarbh-nathrach òr-fhàinneach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach golden-ringed dragonfly 26 An Gearran 2020 AFB
Cordulia aenea smàrag umha-dhathte Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach downy emerald 27 An Gearran 2020 AFB
Cordulia aenea smàrag umha-dhathte smàragan umha-dhàthte Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach downy emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Corduliidae smàrag Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach emerald dragonfly 26 An Gearran 2020 AFB
Libellula depressa ruagaire leathann ruagairean leathann Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach broad-bodied chaser dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Libellula depressa ruagaire-leathann Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach broad-bodied chaser /
broad-bodied darter
27 An Gearran 2020 AFB
Libellula quadrimaculata ruagaire ceithir-bhallach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach four-spotted chaser 27 An Gearran 2020 AFB
Libellula quadrimaculata ruagaire ceithir-bhallach ruagairean ceithir-bhallach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach four-spotted chaser dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Libellulidae uachdarair Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach skimmer (dragonfly) 26 An Gearran 2020 AFB
Orthetrum coerulescens uachdarair-dìreach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach keeled skimmer 27 An Gearran 2020 AFB
Orthetrum coerulescens tarbh-nathrach uachdarair dìreach tairbh-nathrach uachdarair dìreach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach keeled skimmer dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Somatochlora arctica smàrag na mòintich Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach northern emerald 26 An Gearran 2020 AFB
Somatochlora arctica smàrag na mòintich smàragan na mòintich Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach northern emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Somatochlora metallica smàrag-ghleansach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach brilliant emerald 26 An Gearran 2020 AFB
Somatochlora metallica smàrag ghleansach smàragan gleansach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach brilliant emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Sympetrum fonscolombii tarbh-nathrach gathair dearg-fhèitheach tairbh-nathrach ghathair dhearg-fhèitheach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach red-veined darter dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Sympetrum striolatum /
Sympetrum nigrifemur
(aka Sympetrum nigrescens)
tarbh-nathrach gathair cumanta tairbh-nathrach ghathair chumanta Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach common darter /
Highland darter dragonfly
7mh Am Faoilleach 2020 Dualchas2020.1.7
Leucorrhinia dubia sgiabair bàn-aghaidheach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach white-faced darter 01 Am Màrt 2020 AFB
Sympetrum danae sgiabair-dubh Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach black darter /
black meadowhawk
01 Am Màrt 2020 AFB
Sympetrum flaveolum sgiabair buidhe-sgiathach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach yellow-winged darter 01 Am Màrt 2020 AFB
Sympetrum fonscolombii sgiabair dearg-fhèitheach Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach red-veined darter /
red-veined darter nomad
01 Am Màrt 2020 AFB
Sympetrum sanguineum sgiabair-dearg Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach ruddy darter 01 Am Màrt 2020 AFB
Sympetrum striolatum sgiabair-coitcheann Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach common darter 01 Am Màrt 2020 AFB
Sympetrum sgiabair Roinn-seòrsa:Tairbh-nathrach darter 01 Am Màrt 2020 AFB