Cleachdaiche:Kibi78704/earr-ràdhan/Ranna Cainte

O Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Teamplaidean Gràmair[deasaich]

Info about the templates in Roinn-seòrsa:Teamplaidean gràmair

Ceangal-Uici
Teamplaid
Seann Ainm Ainm Gàidhlig Ainm Beurla Paramadair(ean) Parameter(s) Eisimpleir Buil
Teamplaid:=C= Teamplaid:=C= Cànan Language còd chanain (riatanach)
toc (roghainneil)
language code (required)
toc (optional)
{{=C=|wbp|toc}}
{{=C=|wrz}}

Warlpiri[deasaich]


Warray[deasaich]

Teamplaid:=ead-thean= Teamplaid:=trans= Eadar-theangachaidhean Translations neoini none {{=ead-thean=}}

Eadar-theangachaidhean[deasaich]

Teamplaid:-abairt- Teamplaid:-expr- Abairt Expression còd chanain (riatanach) language code (required) {{-abairt-|ady}}

Abairt

Teamplaid:-ainm- -noun- Ainmear Noun còd chanain (riatanach) language code (required) {{-ainm-|cy}}

Ainmear

Teamplaid:-ainm-sòn- Teamplaid:-ainm-sòn- Ainmear sònrachaidh Proper noun còd chanain (riatanach) language code (required) {{-ainm-sòn-|nn}}

Ainmear Sònrachaidh

Teamplaid:-àir- Teamplaid:-num- Àireamh àrdail
Àireamh òrdail
Àireamh àrdail neo-chinnteach
Àireamh òrdail neo-chinnteach
Cardinal number
Ordinal number
Indefinite cardinal number
Indefinite ordinal number
còd chanain (riatanach) language code (required) {{-àir-|kn}}
{{-àir-|ml|typ= ord}}
{{-àir-|ta|indef=1}}
{{-àir-|te|typ= ord|indef=1}}

Àireamh àrdail

Àireamh òrdail

Àireamh àrdail neo-chinnteach

Àireamh òrdail neo-chinnteach

Teamplaid:-alt- Teamplaid:-art- Alt Article còd chanain (riatanach) language code (required) {{-alt-|kea}}

Alt

Teamplaid:Bf :Teamplaid:mf Bainfhirinsge (ban + fireann) Common gender neoini none {{Bf}} bainfhirinsge
Teamplaid:Boir Teamplaid:f Boireann Feminine neoini none {{Boir}} boireann
Teamplaid:-bua- Teamplaid:-adj- Buadhair Adjective còd chanain (riatanach)
seòrta (roghainneil)
language code (required)
typ(e
{{-bua-|hit}}
{{-bua-|grc|typ=indef}}
{{-bua-|bug|typ=poss}}

Buadhair


Buadhair neo-chinnteach


Buadhair sealbhach

Teamplaid:-bunachas- :Teamplaid:-etym- Bunachas Etymology neoini none {{-bunachas-}}

Freumhachadh

Teamplaid:c Teamplaid:c Cumanta Common; used for the common gender in Swedish and Danish. còd chanain (riatanach) language code (required) {{c}} cumanta
Teamplaid:ceanglaichean-lìn leth a-mach Teamplaid:ceanglaichean-lìn a-mach Ceanglaichean-lìn a-mach (Ceanglaichean-Uici) Outside Links (Wikilinks) còd chanain (riatanach) language code (required) {{ceanglaichean-lìn leth a-mach|ab}}

Ceanglaichean-lìn leth a-mach

Ceanglaichean-lìn
Uicleir Abchasaise: Kibi78704/earr-ràdhan/Ranna Cainte
Uicleir Beurla: Kibi78704/earr-ràdhan/Ranna Cainte
Uicipeid Abchasaise: Kibi78704/earr-ràdhan/Ranna Cainte
Teamplaid:cinn Teamplaid:def Cinnteach Definite neoini none {{cinn}} cinnteach

}}

Teamplaid:cl7 Teamplaid:cl7 7mh clas 7th class neoini none {{cl7}} 7mh clas
Teamplaid:-c-lìn- Teamplaid:-link- Ceanglaichean-lìn a-mach (Ceanglaichean-Uici) Outside Links (Wikilinks) còd chanain (riatanach) language code (required) {{-c-lìn-|ce}}

Ceanglaichean-lìn leth a-mach

Teamplaid:-clisgear- Teamplaid:-interj- Clisgear Interjection còd chanain (riatanach) language code (required) {{-clisgear-|av}}

Clisgear

Teamplaid:-co-chng- Teamplaid:-rel- Co-cheangailte Related neoini none {{-co-chng-|??}}

Faclan co-cheangailte

Teamplaid:-co-fhc- :Teamplaid:-syn- Co-fhaclan Synonyms neoini none {{-co-fhc-}}

Co-fhaclan

Teamplaid:-co-ghn- Teamplaid:-adv- Co-ghnìomhair Adverb còd chanain (riatanach) language code (required) {{-co-ghn-|xmf}}

Co-ghnìomhair

Teamplaid:-cuideachd- :Teamplaid:-see- Faic cuideachd See neoini none {{-cuideachd-}} ===Faic cuideachd - Also see===
Chan eil e ann Teamplaid:-enregpl- Iolra Beurla Regular Plural, English neoini none {{-enregpl-}} Kibi78704/earr-ràdhan/Ranna Cainte (iolra: Kibi78704/earr-ràdhan/Ranna Caintes)
Teamplaid:-fac-bun- Teamplaid:-drv- Faclan bunaichte Derived words neoini none {{-fac-bun-}}

Faclan bunaichte

Teamplaid:fac-fil Teamplaid:f-f Facal fillte Compound word neoini none {{fac-fil}} Facal fillte
Teamplaid:Fir m Fireann Masculine neoini none {{Fir}} fireann
nbh Teamplaid:m-in Fireann, neo-bheathadach Masculine, inanimate neoini none {{Fir|nbh}} fireann, neo-bheathadach
Teamplaid:-fri-fac- Teamplaid:-ant- Frith-fhacal Antonym neoini none {{-fri-fac-}}

Frith-fhaclan

Teamplaid:fuaimneachadh Teamplaid:-pronn- no Teamplaid:-phon- Fuaimneachadh Pronunciation còd chanain (riatanach) language code (required) {{-fuaimneachadh-}}

Fuaimneachadh

Teamplaid:g Teamplaid:g Ginideach Genitive neoini none {{g}} ginideach
Teamplaid:-giorrachadh- Teamplaid:-abbr- Giorrachadh Abbreviation còd chanain (riatanach) language code (required) {{-giorrachadh-|gd}}

Giorrachadh

Teamplaid:-gn- Teamplaid:-verb- Gnìomhair Verb còd chanain (riatanach) language code (required) {{-gn-|pjt}}

Gnìomhair

Kibi78704/earr-ràdhan/Ranna Cainte

Teamplaid:-hyper- Teamplaid:-hyper- Hipearnaimean Hypernym neoini none {{-hyper-}}

Os-bhriathran

Teamplaid:-hypo- Teamplaid:-hypo- Hioponaimean Hyponym neoini none {{-hypo-}}

Fo-bhriathran

Teamplaid:Iol p Iolra Plural neoini none {{Iol}} iolra
Teamplaid:-iom- Teamplaid:iomn
Teamplaid:-ref-
Teamplaid:refs
Iomraidhean References neoini none {{-iom-}}

Iomraidhean - References[deasaich]

Teamplaid:Meanbh Teamplaid:Meanbh Meanbh Diminutive neoini none {{Meanbh}} meanbh
Teamplaid:N Teamplaid:N Neodar Neuter neoini none {{N}} neodar
Teamplaid:N-Iol Teamplaid:N-p Neodar, iolra Neuter, plural neoini none {{N-Iol}} neodar, iolra
Teamplaid:-nlbuadhair- Teamplaid:-nlbuadhair- Buadhair Duitsise Adjective, Dutch neoini none {{-nlbuadhair-}}

Buadhair

Teamplaid:-nsg- Teamplaid:-conj- Naisgear Conjunction còd chanain (riatanach) language code (required) {{-nsg-|sv}}

Naisgear

Teamplaid:pret Teamplaid:pret Preitiriteach Preterite neoini none {{pret}} preitiriteach
Teamplaid:-rchd- Teamplaid:-pron- Riochdair Pronoun còd chanain (riatanach) language code (required) {{-rchd-|lez}}

Riochdair

Teamplaid:-riochd-
Briste / Broken
Teamplaid:-riochd-
Briste / Broken
Riochd Form còd chanain (riatanach) language code (required) {{-riochd-|pih}} Briste / Broken
{{-riochd-|pih}}
Teamplaid:-roi- Teamplaid:-prep- Roimhear Preposition còd chanain (riatanach) language code (required) {{-roi-|jam}}

Roimhear

Teamplaid:Seagh Teamplaid:sense Seagh Sense up to 9 user-defined parameters {{Seagh|some text 1|facal 2|facal 3|facal 4|facal 5|facal 6|facal 7|facal 8|facal 9}} (some text 1, facal 2, facal 3, facal 4, facal 5, facal 6, facal 7, facal 8, facal 9)
Teamplaid:Sing Teamplaid:Sing Singilte Singular neoini none {{Sing}} singilte
Teamplaid:tr-cht Teamplaid:tr-cht Tràth chaithte Past tense neoini none {{tr-cht}} tràth caithte
Teamplaid:-tuis- Teamplaid:-decl- Tuisealaidhean Declensions neoini none {{-tuis-}}

Tuisealaidhean

Teamplaid:ceal Teamplaid:ceal Clear all còd chanain (riatanach) language code (required) {{ceal}}

}}

Teamplaid:-lit-leth- - Litreachaidhean air leth Alternative spellings neoini none {{-lit-leth-}}

Litreachaidhean eile

Teamplaid:Càilichear Teamplaid:qualifier Càilichear qualifier teacsa text {{Càilichear|some text}} (some text)

Iomraidhean[deasaich]

Giorrachaidhean[deasaich]

Measgaichte - Miscellaneous[deasaich]

  1. luchdadh a-nuas Briathrachas Cànanach - Faclair le Roy Wentworth (PDF) no Briathrachas Cànanach - Faclair le Roy Wentworth Wentworth, Roy. Briathrachas Cànanach: Liosta Bhriathrachais Beurla gu Gàidhlig agus Clàr-amais Gàidhlig gu Beurla. Linguistic Vocabulary: English to Gaelic Terminology List and Gaelic to English Index. Am Faoilleach 2003. Faighte cothrom air dàta 2019.