Mearachd leis a' chead

Jump to navigation Jump to search

Chan eil cead agad airson "send a message to multiple users at once" air sgàth an adhbhair a leanas:

Chan fhaod ach buill dhen bhuidheann an gnìomh a dh'iarr thu a dhèanamh: Rianadairean.